Schepenbank

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Lennik
Deelgemeente Sint-Kwintens-Lennik
Straat Alfred Algoetstraat
Locatie Alfred Algoetstraat 31, Lennik (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Lennik (actualisaties: 16-05-2006 - 17-05-2006).
  • Adrescontrole Lennik (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Inventarisatie Lennik (geografische inventarisatie: 01-01-1975 - 31-12-1975).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve Schepenbank

Deze bescherming is geldig sinds 28-07-1983.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schepenbank

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

De hoevegebouwen, daterend uit de 18de-begin 19de eeuw, doch grondig verbouwd, zijn gelegen in de aaneengebouwde dorpskom van Sint-Kwintens-Lennik nabij het marktplein, een overigens typische dorpssite. Het gebouwencomplex, een U-vormige compositie rond de binnenkoer, is afkomstig van de familie De Man (initialen DM in het metselwerk). Het woonhuis was ooit een schepenbank.

Het erf heeft een bij de gebouwen aansluitende boomgaard en wordt omzoomd door een meidoornhaag.

In zijn huidige gedaante bestaat de U-vormige semi-gesloten hoeve uit een woonhuis, een schuur, een paardenstal, twee kleine koestallen en een open loods. De noordelijke vleugel van het gebouwencomplex wordt volledig ingenomen door het langgevelwoonhuis, evenwijdig met de Algoetstraat. Het eenlagige boerenhuis van zes traveeën in baksteen vertoont nog slechts enkele kenmerken van de traditionele stijl. Vooral de geprofileerde kraagstukken van de kroonlijst langs de straatkant trekken de aandacht.

De met eenvoudig asymmetrisch zadeldak overluifelde inrijpoort zit gevangen tussen woonhuis en schuur. De topgevel van deze stenen langsschuur ligt in het vlak van de straatgevel van het woonhuis. Ankerbalkgebinten met logische nummering van de telmerken (van noord naar zuid V, IIII, III, II, doch ankerbalk I ontbreekt) verdelen de schuur in vijf traveeën. Het houtwerk vertoont duidelijk sporen van vakwerkbouw (leem). Volgens de huidige eigenares, 92 jaar, vond de grote verbouwing rond de eeuwwisseling plaats. Recent werd de topgevel met een tweede poort ontsierd, die toegang geeft tot een binnen de schuur opgemetselde garage.

In het verlengde van de langsas van de tasruimte ligt een met zadeldak overdekt (drie dekbalkjukken) gebouw, waarin een paardenstal en een koestal afzonderlijke compartimenten vormen. De melkveelstal draagt kenmerken van naoorlogse verbouwingen. Een ingestrooide bindstal met lang ligbed, met voeder- en mestgang en typische stalvensters.

Gelijkaardig van inrichting is de dubbelrijige (2x5) ingestrooide bindstal voor melkvee (staart aan staart), ondergebracht in het recentere zuidelijke gebouw. Onder hetzelfde dak werden ook het voederlokaal (met voederluiken) en het bakhuis ondergebracht. Eengoedkope hangarconstructie op de binnenkoer.

Bron: Beschermingsdossier DB000704

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Sint-Kwintens-Lennik

Sint-Kwintens-Lennik (Lennik)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.