erfgoedobject

Arbeiderswoningen

bouwkundig element
ID
41225
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41225
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Reeks volgens spiegelbeeldschema opgetrokken arbeiderswoningen van telkens twee traveeën en één en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit eind 19de eeuw, op kadaster geregistreerd in 1895. Verankerde baksteenbouw met enkelhuisopstand en met rechthoekige muuropeningen. Beluikte vensters. Bewaard houtwerk.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Westerlo, schetsen 1895/12.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Arbeiderswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41225 (Geraadpleegd op 21-06-2021)