erfgoedobject

Den Druppel

bouwkundig element
ID: 4158   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4158

Beschrijving

Traditioneel diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een mank zadeldak (Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw. Verbouwde, gecementeerde puntgevel vermoedelijk in bak- en zandsteenbouw met muurankers. Aangepaste rechthoekige vensters met lekdrempels; enkel de oorspronkelijke waterlijsten van de muuropeningen in de top bleven bewaard. Keldermond met houten luik in rechter travee.


Bron     : Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum  : 1976


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Den Druppel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4158 (Geraadpleegd op 11-12-2019)