Kruisherenkerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Kloosterkerk Sint-Barbara, Augustijnenkerk
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Diest
Deelgemeente Diest
Straat Guido Gezellestraat
Locatie Guido Gezellestraat zonder nummer, Diest (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Diest (actualisaties: 04-04-2006 - 04-04-2006).
  • Adrescontrole Diest (adrescontroles: 26-06-2007 - 26-06-2007).
  • Inventarisatie Diest (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kruisherenkerk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Kruisherenkerk

Deze bescherming is geldig sinds 04-04-1944.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen kloosterkerk Sint-Barbara of augustijnenkerk. Barok gebouw opgetrokken uit bak- en ijzerzandsteen; werk aangevat in 1656 en beëindigd in 1664-1667. Eénbeukige ruimte van vier traveeën uitlopend op een nauwelijks uitspringend pseudotransept en een ondiep koor geflankeerd door een oostsacristie en lage bijbouwen. Een speels klokkentorentje met knobbelspits bekroont de koorkap. Grote rondboogvensters met uitspringende sluitsteen en waterlijst; ingedrukt kruisribgewelf- op met caissons versierde gordelbogen; eenvoudige en vrij banale opstand in de zijmuren.

Westgevel alleen verrijkt met vrij vlakke, niet gebeeldhouwde, architectonische elementen hoofdzakelijk bestaande uit een traveeënindeling door middel van pilasters opgesteld in kolossale orde (gerestaureerd in 1896); axiaal barokportaal met onvolledig chronogram (jaartal 1724?); groot glasraam onder een hoog gebogen fronton geflankeerd door twee volutes.

Mobilair. Altaren (hoofdaltaar van Averbode door P. Verbruggen, 1651) en biechtstoelen in barok- en Louis XVI-stijl (laatste bij de zuideringang door Vasseur uit Antwerpen, 1798).

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Diest

Diest (Diest)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.