erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID
42966
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42966

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Rijhuis uit de 18de eeuw met latere wijzigingen.


Bron     : Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs :  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum  : 1971

Aanvullende informatie

De gevel werd in 1984 heropgebouwd met recuperatiemateriaal van de oorspronkelijke gevel.

Verbouwingsplannen kregen een ongunstig advies van de Provinciale Directie Monumenten en Landschappen op 05-03-1984 en 05-04-1984, die behoud van de gevel vroeg. Een brief van 5-04-1984 stelt dat dit niet mogelijk is gezien de bouwfysische toestand: "Gezien het advies van de Rijksdienst voor Monumenten en Landschapszorg betreffende het verbouwen van vernoemde gevel en dat voorstelt dat de bestaande toestand dient behouden, bevestig ik U dat wegens de slechte toestand van de gevel deze zal worden afgebroken en wederopgebouwd in dezelfde vorm en materialen als de bestaande. De materialen die zulks toelaten zullen overigens herbruikt worden. Het betreft hier dus onderhouds- en instandhoudingswerken."

  • Stadsarchief Tienen besluit nr. B2877.
  • Informatie verkregen van Tom Vandesijpe (januari 2018).
Datum: 17-01-2018

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42966 (Geraadpleegd op 14-06-2021)