Hoeve Heilig Geesthof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Holsbeek
Deelgemeente Holsbeek
Straat Smisstraat
Locatie Smisstraat 1, Holsbeek (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Holsbeek (actualisaties: 29-05-2006 - 29-05-2006).
  • Adrescontrole Holsbeek (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Holsbeek (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Heilig Geesthof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoeve Heilig Geesthof

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1993.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Heilig Geesthof en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Middelgrote hoeve genaamd "Heilig Geesthof". L-vormig grondplan en boven de korfbooginrijpoort gedateerd 1735. Hoofdzakelijk baksteenbouw met verwerking van kalk- en ijzerzandsteen. Eén verdieping hoog boerenhuis met zadeldak in traditionele bak- en zandsteenstijl; voorheen kruiskozijnen en smallere vensters met middenkalf in de voor- en achtergevel. Aan de binnenhofzijde, fraaie zandstenen rondboogdeur voorzien van imposten en een sluitsteen en druiplijst waarboven een ovaal bovenlicht met uitgewerkte omlijsting. Eenvoudig rondboogdeurtje in de achtergevel. Aanpalende dienstruimten met gelijkaardige deuropening; rondboogvenster met ijzerzandstenen omlijsting in de met muurvlechtingen afgewerkte zijpuntgevel. Brede, zandstenen korfbooginrijpoort in het heden gewijzigde poortgebouw. Bewaard gedeelte van de aanhorigheden uit dezelfde bouwperiode met twee bewaarde boogdeurtjes in de aangepaste gevel.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Aanvullende informatie

De omringende percelen van de hoeve Heilige Geesthof zijn volgens het gewestplan agrarisch gebied – wat zekere garanties biedt voor het behoud van de vrijstand van het gebouw. Het dorpsgezicht wordt beperkt tot de onmiddellijke omgeving namelijk de boomgaard, de omhaagde voortuin en het perceel grenzend aan de Kortrijksebaan/Dutselstraat.

  • Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000776, Heilige Geesthoeve, Beschermingsdossier.
  • Centrale Archeologische Inventaris, CAI ID 1889 Heilige Geesthof.

Elsen, Liedewij (11-04-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Holsbeek

Holsbeek (Holsbeek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.