erfgoedobject

Herenhuis met brouwerij

bouwkundig element
ID
44135
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44135

Juridische gevolgen

Beschrijving

Herenhuis met brouwerij (vervallen) en achterliggende stallingen, opgesteld rondom gekasseide binnenkoer met centraal siertuintje beschaduwd door notelaar. Voortuin afgezet door middel van bakstenen muurtje met hekken tussen vierkante hekpijlers. Links van de toegang, kleine kapel van één travee ter ere van Onze-Lieve-Vrouw; rode baksteenbouw op gecementeerde plint onder zadeldak (nokrichting loodrecht op de straat); voorpuntgevel voorzien van aandak, muurvlechtingen, top- en schouderstukken, gestut door haaks geplaatste hoeksteunberen. Rondboogdeur in gecementeerde omlijsting. Erboven, rechthoekige gecementeerde gevelplaat met opschrift "Doet af uwen hoed en leest eenen Wees Gegroet". Vlakke overzoldering.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nokrichting parallel aan de straat, leien) naar ontwerp van architect R. Mullie (Brugge) van 1920, ter vervanging van een analoog, vooroorlogs boerenburgerhuis, te zien op oude prentkaart. Rode baksteenbouw met gecementeerde bovenverdieping op arduinen plint. Gekorniste houten gootlijst op uitgelengde consoles. Gelede architraaf met rechthoekige casementen tussen consoles. Gemarkeerde puilijst. Vlakke hoekpilasters. Getoogde muuropeningen, op benedenverdieping voorzien van strek onder getrapt druiplijstje. Schuiframen met kleine roedeverdeling in bovenlicht. Paneeldeur met arduinen bordes. Haakse, lagere uitbouw onder zadeldak tegen achtergevel. Voormalige stallingen met links wagenhuis op L-vormige plattegrond van jaren 1920. Verankerde baksteenbouw onder gebogen zadeldak (mechanische pannen), doorbroken door twee dakvensters onder analoog dak. Getoogde en rechthoekige muuropeningen.

Voormalige brouwerij. Verankerd, rood bakstenen gebouw van twee bouwlagen en circa negen traveeën onder onderbroken zadeldaken (nokrichting loodrecht op het huis, mechanische geglazuurde pannen) met vermoedelijk ouder (eerste kwart van de 20ste eeuw?) uitspringend linker gedeelte. Ingebouwde vierkante (mout-) toren (verdwenen bedaking) rechts. Aflijnende baksteenfriezen in de vorm van overhoekse muizetand en droplijst. Voornamelijk getoogde vensters met ijzeren roedeverdeling onder geel bakstenen strekken. Hoge - oudere - rondboogvensters met ijzeren rad- en roedeverdeling ter hoogte van de eerste twee traveeën. Linker zijgevel met getoogde vensters (zie rechter travee) en oculus in top. Meerdere, voornamelijk vierkante schouwpijpen met versierde koppen, zie geprofileerd kroonlijstje en steekboognissen. Inmiddels afgebroken.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 10922.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis met brouwerij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44135 (Geraadpleegd op )