Geografisch thema

Poelkapelle

ID: 14146   URI: https://id.erfgoed.net/themas/14146

Beschrijving

Sinds 1977, Langemark-Poelkapelle; 1.529 hectare en circa 1.800 inwoners (12/1986). Gelegen in Zandlemig Vlaanderen en Westhoek. Landbouwgemeente, circa 156 bedrijven met gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 8,2 hectare, met woonfunctie voor pendelaars, onder meer naar het Kortrijkse en de Mandelas.

Voor 't eerst vermeld in 1096 als "Capelle ten Poele", dit wil zeggen kapel bij poel of moeras. Van een kapel wordt echter pas gewag gemaakt in 1926; afhankelijk van abdij van Voormezele en bediend door benediktijnermonnik van "Het Meuniken", - klooster gelegen op grens met Houthulst en afhankelijk van de abdij van Corbie bij Amiens. Vernieling van klooster en kapel in 1566. Het grondgebied omvatte meerdere heerlijkheden als Hanix, Remys en Watervliet, sommige afhankelijk van Langemark, andere rechtstreeks afhankelijk van de kasselrij Ieper. Heerlijkheid ten Poele, in 1618 toebehorend aan hertog Borneville, bevond zich binnen de kasselrij Ieper in de parochie Langemark, bezat eigen koster en kapelaan en was afhankelijk van burggraaf van Ieper die er een baljuw, zeven schepenen en een kapelmeester mocht aanstellen. Parochiaal deel uitmakend van bisdom Terwaan, vanaf 1559 van bisdom Ieper, vanaf 1801 van bisdom Gent en sinds 1834 van bisdom Brugge. 1904: zelfstandige gemeente, los van Langemark. Verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog. Meerdere oorlogsmonumenten en -kerkhoven verspreid over de gemeente:

 • Gedenkteken Georges Guynemer, Guynemerplein
 • Gedenkteken Charles Dresse, Poperingestraat
 • Brits militair kerkhof "Poelcapelle British Cemetery", Brugseweg.

Wederopbouw met grosso modo behoud van vooroorlogs stratenpatroon en schikking; sinds 1923, creatie van een marktplein, zijnde Guynemerplein, door het verleggen van westelijke huizenrij, waardoor ook de kerk - dubbel zo groot als de vroegere - meer dan ooit het dorpsbeeld bepaalt. Uit archiefonderzoek bleken voornamelijk volgende architecten betrokken bij de wederopbouw: M. Allaert (Kortrijk) voor kerk; V. Renders en H. Steels (Brussel) onder meer voor klooster en meisjesschool; J. Dosveld (Brussel) voor gemeentelijke jongensschool en bijhorende onderwijzerswoning; P. Verbruggen (Ukkel) met betrekking tot herbergen in opdracht van eenzelfde eigenaar-brouwer.

Straatdorp aan de Brugseweg, geconcentreerd aan kruising van laatst genoemde met Houthulstseweg, de Langemark- en Wallemolenstraat. Kruispunt gemarkeerd door Guynemergedenkzuil naar ontwerp van architect J. Hendrickx (Brussel) van 1922. Gekasseid, deels met bakstenen verhard dorpsplein, Guynemerplein (parking), en schuin ingeplante kerk, ten zuiden van de Brugseweg. Lintbebouwing, voornamelijk bestaande uit breedhuizen (uitzondering, Guynemerplein nummer 19, diephuis) van één à twee bouwlagen onder pannen zadeldak (soms geknikt) in een vrij eenvoudige wederopbouwstijl uit het begin van jaren 1920; enkele vernieuwde gevelparementen en nieuwe bouw, zie onder meer zichtbepalend hoekhuis, Brugseweg nummer 207. Voornamelijk rood bakstenen lijstgevels, uitzondering onder meer geel bakstenen "Politiebureau-Brandweer" Guynemerplein nummer 5-6. Oorlogsmonument: arduinen obelisk "Poelcapelle aan zijne duurbare gesneuvelden 1914-1918 oorlogsslachtoffers 1940-1945, links voor de kerk, aan de Nieuwplaats.

Plein - rechtgetrokken na de Eerste Wereldoorlog - met inplanting van bejaardentehuis en klooster met bijhorende kleuter- en meisjesschool (Nieuwplaats nummer 13-15). Recente villawijk ten zuidoosten van de kerk. Verdwenen lokale nijverheden naar de dorpsuiteinden toe, zie voormalige brouwerij, Brugseweg nummer 261, - vlasfabriek, Brugseweg nummer 82 en - cichoreiasten, Brugseweg nummer 245 en aan begin van de Langemarkstraat. Gehucht rond vroeger stationnetje (thans woning), bestaande uit lage arbeidershuisjes en herberg "In de Statie", Houthulstseweg nummer 86.

Kazerne: U-vormige opstelling van één- en tweelaagse gebouwen in doorsnee-wederopbouwstijl - zie spaarvelden, in zijpuntgevels met aflijnend getrapt baksteenfries - rondom een gekasseide binnenkoer, aan de straat afgezet door middel van hekken tussen hekpijlers, Stadensteenweg nummer 68.

Voorts, verspreide hoevebouw, voornamelijk met losse bestanddelen, ook met semigesloten opstelling, uitzonderlijk langgestrekt. Enkele grotere hoeven in een historiserende trant, zie Kattestraat nummer 18 en Brugseweg nummer 129 en 188.

 • Gemeente-archief Langemark, 2 dozen bouwaanvragen (ongenummerd).
 • BACCARNE R. - STEEN J., Poelkapelle 1914-1918, Wervik, 1965.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  : 1987


Relaties

 • Omvat
  2 Duitse constructies oude spoorwegbedding
  Stadensteenweg zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Betonnen constructie
  Stroombeekstraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Burgerhuis en bedrijfsgebouwen
  Brugseweg 245 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Houthulstseweg 24 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Duitse betonconstructie
  Conterdreef zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Duitse betonconstructie
  Poorterstraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Duitse betonconstructie Corverbeek
  Conterdreef zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Duitse betonconstructie DOVO
  Kattestraat 19 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Duitse geschutsbedding Houthulstbos
  Houthulstseweg zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Eclectisch rijhuis
  Brugseweg 152 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Eclectische villa
  Houthulstseweg 73 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Gedenkkruis voor adjudant Dresse
  Poperingestraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Gedenkteken voor Georges Guynemer
  Guynemerplein zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden
  Brugseweg zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Herberg De Zwaan
  Houthulstseweg 1 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Herberg In den Hert
  Guynemerplein 15 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Herenhuis met brouwerij
  Brugseweg 261 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Guynemerplein 23 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Hoeve
  Brugseweg 129 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Hoeve
  Wallemolenstraat 43 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Hoeve 't Bareelhof
  Bareelstraat 5 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Hoeve 't Blauwhof
  Kwellestraat 19 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Hoeve 't Kasteelhof
  Brugseweg 188 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Hoeve 't Oude Lindenhof
  Houthulstseweg 41 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Hoeve 't Reigersvliet
  Steenstraat 1 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Hoeve Aen den poel
  Peerdebeekstraat 10 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Hoeve De Meidoorn
  Peerdebeekstraat 7 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Hoeve Eendenwal
  Bareelstraat 1 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Hoeve Hof ter Watervliet
  Bruggestraat 49 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Hoeve Memling
  Peerdebeekstraat 8 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Hoeve Middelstede
  Peerdebeekstraat 3 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Hoeven met losse bestanddelen
  Stroombeekstraat 4-6 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Houthulstbos
  Houthulst (Houthulst), Langemark, Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle), Staden (Staden)

 • Omvat
  Klooster en school
  Nieuwplaats 13-15 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Militair ereperk op burgerlijke begraafplaats Poelkapelle
  Lange Molenstraat zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Modelhoeve Boskasteel uit de wederopbouwperiode
  Kattestraat 18 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Muur van de opgeheven Duitse militaire begraafplaats
  Brugseweg zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw
  Guynemerplein zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Pastorie
  Nieuwplaats 2 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Politiebureau-Brandweer
  Guynemerplein 5-6 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Restanten betonconstructie militair domein
  Houthulstseweg zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  School en onderwijzerswoning
  Brugseweg 120 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Slagveld Pilkem Ridge
  Boezinge (Ieper), Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Smidse
  Houthulstseweg 16 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Station Poelkapelle
  Houthulstseweg 94 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Tweegezinswoning
  Stadensteenweg 31-33 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Villa De Strombeek
  Brugseweg 82 (Langemark-Poelkapelle)

 • Omvat
  Vlasfabriek Veracx
  Brugseweg zonder nummer (Langemark-Poelkapelle)

 • Is deel van
  Langemark-Poelkapelle
  Langemark-Poelkapelle (West-Vlaanderen)