Roode Hoed

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oude Koornmarkt
Locatie Oude Koornmarkt 23-25, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Roode Hoed

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Roode Hoed: bovengevels en daken
gelegen te Oude Koornmarkt 23-25 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee traditionele stadswoningen, gecementeerde, witgeschilderde en aangepaste puntgevels, van elk twee traveeën, drie bouwlagen met insteek en zadeldak (Vlaamse pannen, roofing); kernen uit het vierde kwart van de 16de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw, zie ankers, (onder meer loodrecht-vormige) ordonnantie, nokrichting.

Gelijkvloerse verdieping en insteek van de linkergevel met drie traveeën; rechthoekig verbouwde vensters - tevoren kruiskozijnen; recht afgelijnde scherpe top met rechthoekig, respectievelijk rondboogvormig luik en steigergat.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Oude Koornmarkt

Oude Koornmarkt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.