erfgoedobject

Het Lammeken

bouwkundig element
ID: 4436   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4436

Juridische gevolgen

Beschrijving

Traditioneel diephuis genaamd “Het Lammeken”, van vier traveeën, twee bouwlagen en een insteekverdieping onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen). De ordonnantie en bekroning van de trapgevel, in een gevelsteen gedateerd 1607, werden in de vroege 19de eeuw aangepast. In 1889 liet de heer F. Steurs de huidige winkelpui van het rechter pand (nummer 47) aanbrengen. Bij de renovatie in 1998 werden het vierlicht, de hoogste drie treden en het topstuk van de geveltop gereconstrueerd.

De gecementeerde en beschilderde trapgevel van elf treden, is vermoedelijk opgetrokken in bak- en zandsteenbouw, verankerd door smeedijzeren muurankers met gekrulde spie. Bij het cementeren van de gevel tijdens het interbellum of de vroege naoorlogse periode, werd de oorspronkelijke detaillering van de geveltop afgevlakt (waterlijsten, imposten, sluitstenen). Een register van zes gekoppelde, vroegere bolkozijnen met kwarthol geprofileerde dagkanten en druiplijsten vormt de insteekverdieping. In de vroege 19de eeuw zijn de vroegere kruiskozijnen van de eerste verdieping aangepast tot rechthoekige vensters met hardstenen lekdrempels; recente smeedijzeren borstweringen. De tweeledige geveltop werd oorspronkelijk gemarkeerd door achtereenvolgens omlopende en gestrekte waterlijsten. Een vierlicht doorbreekt het eerste register, samengesteld uit twee rondboogluiken tussen kloosterkozijnen. De aangepaste rechter helft, werd in 1998 in vereenvoudigde vorm gereconstrueerd. Oorspronkelijk hadden de lager geplaatste rondboogluiken een kwarthol geprofileerd beloop, diamantkopimposten en -sluitsteen, en de kloosterkozijnen kwartholle dagkanten en druiplijsten. Oorspronkelijk opende een rechthoekig luik met druiplijst de topgeleding. Twee gevelstenen markeren de middenas: boven de insteekverdieping verbeeldt een gebeeldhouwd reliëf met lammeren de huisnaam; de barokke cartouche in de geveltop draagt het jaartal “1607”. De houten winkelpui met zijportaal hardstenen plint uit 1889 van het rechter pand, is van het klassieke type, met bewerkte pilasters en een entablement; de pui van het linker pand is verbouwd. Tegen de achtergevel met getrapt aandak leunt een lagere achterbouw met trapgevel aan.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1889#775 en 86#980198; foto FOTO-OF#6799.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Het Lammeken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4436 (Geraadpleegd op 01-06-2020)