Het Lammeken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oude Koornmarkt
Locatie Oude Koornmarkt 45-47, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Het Lammeken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Het Lammeken: voorgevel en daken
gelegen te Oude Koornmarkt 45, Oude Koornmarkt 47 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Traditioneel diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen met insteek, 1ste bouwlaag telt zes traveeën, afgedekt met zadeldak (Vlaamse pannen) te dateren het vierde kwart van de 16de eeuw tot de eerste helft van de 17de eeuw.

Gecementeerde en verankerde trapgevel (zes treden en afgeschuinde, aangepaste top), versierd met gebeeldhouwde gevelstenen, namelijk op de borstwering van de tweede bouwlaag en in de top, met verweerde voorstelling van lammeren. Aangepaste kruisvensters met ijzeren leuning; oorspronkelijke waterlijsten op de insteekverdieping.

Top met bewaard kloosterkozijn en rondboogvenster links, dichtgemetseld rondboog- en vergroot kloostervenster rechts. De treden van de top zijn gedeeltelijk weggebroken en vervangen door een brede, recht afgelijnde punt.

Op de begane grond: nummer 46: twee recente dubbele deuren en nummer 47: een fraaie 19de-eeuwse houten winkelpui waarvoor bouwaanvraag van 1989 naar opdracht van F. Steurs.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1889#775.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

maakt deel uit van Oude Koornmarkt

Oude Koornmarkt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.