De Eemer

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oude Koornmarkt
Locatie Oude Koornmarkt 36, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed De Kevie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Traditioneel diephuis: bovengevel en daken
gelegen te Oude Koornmarkt 36 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Traditioneel diephuis genaamd "de Eemer", van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen), uit de tweede helft van de 16de eeuw. De kruiskozijnen werden in twee fasen aangepast tot rechthoekige vensters, in 1847 deze van de eerste verdieping door de heer J. Zegers, in 1861 deze van de tweede verdieping door de heer J.B. De Jongh. In 1864 liet de heer J. Vaes de begane grond verbouwen tot een klassieke houten winkelpui met zijportaal, pilasters en entablement. Tot dan bestond de pui met middenportaal uit hoge rondbogen, mogelijk een vroeg-19de-eeuwse verbouwing van de oorspronkelijke pui met insteekverdieping.

De gecementeerde en beschilderde trapgevel van zeven treden met een overhoeks topstuk, is vermoedelijk opgetrokken in bak- en zandsteenbouw, verankerd door smeedijzeren muurankers. Op de bovenverdiepingen, verkleinende registers van rechthoekige bovenvensters met hardstenen lekdrempel. Het betreft vroegere, gekoppelde kruiskozijnen met druiplijsten vanaf waterlijsten, waarvan de latei werd verhoogd en de lekdrempel verlaagd. De tweeledige, door omlopende waterlijsten gemarkeerde geveltop, wordt in het eerste register geopend door een rechthoekig drielicht met kwarthol geprofileerde dagkanten en druiplijsten. Daarvan onderscheidt het lager geplaatste middenluik zich door een latei op korbelen. Rechthoekig luik met kwartholle dagkanten en druiplijst onder een balkgat in de topgeleding. Verbouwde pui.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1847#216, 1861#202 en 1864#570.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Oude Koornmarkt

Oude Koornmarkt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.