erfgoedobject

Villa Glycine

bouwkundig element
ID
44562
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44562

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Ruime interbellumvilla, op de voorgevel gedateerd "jaar 1926" ingeplant in een omhaagde, mooi aangelegde tuin met twee ijzeren toegangshekken tussen vierkante gemetste pijlers uiterst links en rechts. Bakstenen villa met speelse, verspringende bouwlagen en volumes met een hoog huis met twee traveeën en twee bouwlagen onder een overstekend leien wolfsdak op schoorstukken en links aanleunend lager gedeelte met terras onder overstekend leien zadeldak. Verzorgd parement verlevendigd met speklagen van zandsteen en markerende gepleisterde banden. Rechthoekige, soms gekoppelde muuropeningen met bewaard schrijnwerk met typische roedeverdeling in de bovenlichten. Deur in portaal in de middentravee en breed rechter benedenvenster. Bovenverdieping gemarkeerd door een boven de daklijst uitstekend dakvenster met begrenzende pilasters en gebogen frontonbekroning; jaarstenen en kleine venstertjes in de top.

  • SERVAES P., Erfgoed, Heemkring Ter Palen, Buggenhout, 1998, nummer 71.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 2000


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa Glycine [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44562 (Geraadpleegd op 14-06-2021)