Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Voorstraat
Locatie Voorstraat 115, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, minstens opklimmend tot de 18de eeuw, vernieuwde dienstgebouwen. Boerenhuis met naar het zuiden en de straat gerichte gewitte voorgevel, bestaande uit een lager gedeelte van drie traveeën en rechts een aanleunend hoger gedeelte van twee traveeën onder verspringende zadeldaken met pannen. Getoogde vensters op lekdrempels met behoud van duimen van verdwenen luiken, T-ramen met vernieuwd schrijnwerk. Getoogde deurtje. Linker zijgevel afgewerkt met muurvlechtingen, geschilderd met sporen van latere uitbreiding naar achterzijde. Hoger opgetrokken gedeelte gevat tussen zijpuntgevels met muurvlechtingen.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Voorstraat

Voorstraat (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.