erfgoedobject

Hof te Moldergem en Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Vrede

bouwkundig element
ID
45334
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45334

Juridische gevolgen

Beschrijving

Reeds vermeld in 1562. Gesloten hoeve met gebouwen van diverse volumes opgesteld rondom een onregelmatige vijfhoekige, gekasseide en begraasde binnenplaats voorheen met mestvaalt, nu verstoord door koeienstallen aangebouwd tegen zuidoostelijk dienstgebouw. Voorheen ijzeren inrijhek aan bakstenen pijler ten oosten van de hoeve.

Aan de straat naast de oprit, kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Vrede, opgericht circa 1946. Moderne kapel met Onze)-Lieve-Vrouwebeeld, eronder in arduin gesculpteerd wapenschild van de stichters, de familie De Vos de Moldergem en Ruffo de Bonneval de la Fare, eigenaars van de hoeve, met leuze "Voluntate dei", geflankeerd door twee linden.

In de westelijke hoek, rechthoekige toegangspoort onder pannen zadeldak met gekasseide inrit naar binnenerf.

Ten noordwesten, boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak (pannen) met klokkenstoel ter hoogte van de deurtravee, waarschijnlijk uit de 18de eeuw. Witgeschilderde gevel met thans rechthoekige vensters met vernieuwd houtwerk en persiennes. Getoogde deur in vernieuwde rode bakstenen omlijsting en ovaal bovenlicht in dito omlijsting. Keldergaten onder rechtse travee. Eveneens witgeschilderde erfgevel op gepikte plint voorafgegaan door gemetste stoep met trapjes en ijzeren leuning. Steekboogvensters met vernieuwd houtwerk op arduinen lekdrempels met persiennes in vlakke omlijsting. In eerste twee traveeën, opkamervenster en keldervenstertje. In derde travee, getoogde deur en rechthoekig bovenlicht. Vernieuwde westelijke zijgevel, naar de straat gericht, op schoorsteen voorzien van jaartalanker van 1770; in plint gebogen deurtje van keldertrap.

Interieur. Gang met vier getoogde paneeldeuren in een witgeschilderde bakstenen omlijsting, respectievelijke van opkamer, van de meerdelige overwelfde kelder onder de eerste twee traveeën, de zolder en de opkamer aan de erfzijde. Aangepaste woonkamer eveneens met gelijkaardige 18de-eeuwse deuren.

Ten oosten, aansluitend bij het huis, stalvleugel met drie steekboogdeurtjes. Ten zuidoosten, grote dwarsschuur van zeven traveeën onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) tussen zijtuitgevels met aandaken, in een zandsteen naast de centrale poort, op de poortstijl en in de dakpannen ter hoogte van de poort gedateerd 1786. Gewitte erfgevel nu onzichtbaar door aangebouwde koeienstallen. Bakstenen, verankerde gevel aan de veldzijde met twee korfboogvormige vleugelpoorten, linkse poort met zandstenen hoekstenen en sluitsteen, rechtse poort met versierde poortstijl en loopdeur, gevat in zandstenen omlijsting. Ook twee later toegevoegde rechthoekige schuifpoorten. Zijgevels afgewerkt met aandaken op zandstenen schouderstukken en vlechtingen, zijgeveltop bekroond met figuratief beeldje.

Ten westen en ten oosten, bedrijfsgebouwen met stallen onder overstekende zadeldaken (pannen en in de oostelijke vleugel ook golfplaten), met wit geschilderde erfgevels. Westvleugel met twee klimmende dakkapellen aan de erfzijde.

Ten oosten, alleenstaand bakstenen dienstgebouw met stal van drie traveeën onder zadeldak (pannen) met puntgevels afgewerkt met vlechtingen. In geveltop, laadvenster, uilengaten en sieranker.


Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 2000


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Twee gekandelaarde kapellinden

  • Is deel van
    Moldergem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hof te Moldergem en Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Vrede [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45334 (Geraadpleegd op 09-05-2021)