erfgoedobject

Moldergemhoeve

bouwkundig element
ID
45335
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45335

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Moldergemhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Opvallend ingeplante hoeve in de straatbocht. Grote, goed onderhouden gesloten hoeve met bakstenen hoevegebouwen rondom verharde en op de plaats van de vroegere mestvaalt beplante binnenplaats. Oorspronkelijk open hoeve met losstaande bestanddelen, vermoedelijk opklimmend tot begin 18de eeuw, midden 19de eeuw door toenmalige burgemeester K.J. Stevens heropgebouwd en naar verluidt brand in 1912 vernieuwd.

Aan de straat, op hoek van het omhaagde perceel ten oosten van de hoeve, bijbehorend gecementeerd en geschilderd bakstenen Onze-Lieve-Vrouwekapelletje onder pannen zadeldakje met ijzeren kruis, vermoedelijk eveneens uit midden 19de eeuw; nis met plaasteren Onze-Lieve-Vrouwebeeld achter blauwgeschilderde tralie, waaronder steen met ingekerfd opschrift "ave".

Ten oosten, onderkelderd boerenhuis van vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (zwarte mechanische pannen, nok loodrecht op de straat), door muurankers in zijgeveltop aan straatkant gedateerd 1849. Verankerde baksteenbouw met gelijkaardige voor- en achtergevel onder geprofileerd daklijstje. Rechthoekige benedenvensters met arduinen lekdrempels en persiennes. Op halve-verdieping, ovale oculi van graanzolder met houten onderverdeling. Rechthoekige deur in uitspringende gesinterde bakstenen omlijsting met fraai getraceerd bovenlicht en recht kroonlijstje. In zijgeveltop aan straat, ovaal zolderluik van tweede zolder. Flankerende zijaanbouwsels onder lessenaarsdak, met ronde oculus in zolderverd.

Ten noordwesten, het oorspronkelijke boerenhuis, later in gebruik als stallen, grotendeels heropgebouwd na brand van 1912. Behouden sporen van vroeger huis in gedeeltelijk bewaarde zijpuntgevel met vlechtingen en de grote schouw binnenin.

Ten zuidwesten, dwarsschuur met drie rechthoekige poorten. In eerste poort op middenstijl gedateerd 1851, naar verluidt oorspronkelijk van de erftoegan in de noordoostvleugel aan de straat.


Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Geschoren afsluitingshaag van olm

  • Is deel van
    Moldergem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Moldergemhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/45335 (Geraadpleegd op )