erfgoedobject

Woonstalhuis

bouwkundig element
ID
46616
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46616
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Naast nieuw woonhuis gelegen woonstalhuis van vier en vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) uit de eerste helft van de 19de eeuw, vermoedelijk met oudere inplanting.

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint; afhang achteraan; sporen van vernieuwd metselwerk. Woongedeelte met rechthoekige muuropeningen onder houten latei, beluikte vensters; stalgedeelte met bewaarde hoekblokken en duimen van gedichte potstalpoort en betonnen stalvensters. Aan de overkant van de straat gelegen driebeukige langsschuur van vier traveeën onder wolfsdak (nok parallel aan de straat, golfplaten, Vlaamse pannen); deels met horizontale beschieting, deels met bakstenen gevels; uitgespaarde hoek met luif; combinatie van anker- en dekbalkgebinte met pen- en gatverbinding.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woonstalhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46616 (Geraadpleegd op 12-05-2021)