Voorgebouw kasteel Grobbendonk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Grobbendonk
Deelgemeente Grobbendonk
Straat Hofeinde
Locatie Hofeinde 20-22, Grobbendonk (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grobbendonk (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Grobbendonk (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Voorgebouw kasteel Grobbendonk

Deze bescherming is geldig sinds 04-11-1976.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Voorgebouw kasteel Grobbendonk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Interfluvium Kleine Nete en Aa met Graafweide

Deze bescherming is geldig sinds 19-09-2005.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig voorgebouw van het kasteel van Grobbendonk, heden zogenaamd Neerhof, gelegen op een ietwat verheven landtong tussen de Nete en de Aa, vanaf de straat te bereiken via een lindedreef met vrij recente kapel bij het begin.

De oudste vermelding van het kasteel klimt op tot de 12de- 13de eeuw als eigendom van de toenmalige heren van Grobbendonk. In 1545, volgens E. Goetschalckx in 1550, werd Gaspar Schetz de eigenaar; nadat het kasteel in 1579 was platgebrand en geplunderd, werd de waterburcht herbouwd circa 1586-1587; op het voorgebouw na nogmaals volledig vernield tijdens de Franse Revolutie.

Sedert 1617 is het complex eigendom van de familie d'Ursel die het heden overblijvende gebouwenbestand als hoeve verpacht. U-vormig complex in traditionele bak- en zandsteenstijl met vleugels van één bouwlaag onder aaneengesloten, leien zadeldaken, die oorspronkelijk het voorplein omsloten, zie afbeelding in Le Roy (1696). De diverse bouwnaden en gewijzigde, meestal verkleinde of gedichte muuropeningen verwijzen naar talrijke aanpassingen in de loop der eeuwen. De centrale poortvleugel wordt geflankeerd door lage, ronde hoektorens met zandstenen steigergaten onder polygonale, leien spits; excentrisch gelegen, vierkant poortgebouw van twee bouwlagen tussen zijtrapgevels (8 treden + top); trapgevels herhaald in de langszijden; korfboogpoort in zandstenen omlijsting onder waterlijst en verweerd hardstenen wapenschild van de familie d'Ursel of Schetz; doorgang met bepleisterd, gedrukt tongewelf; typisch gebruik van zandsteen voor traditionele elementen als muurbanden, hoekblokken, steigergaten, kruis- en kloosterkozijnen. De aansluitende vleugels behielden ondanks de gewijzigde muuropeningen, hun oorspronkelijk traditioneel karakter dankzij de typische rond- en korfboogdeurtjes in zandstenen omlijsting met sluitsteen en imposten, getrapte dakvensters, steigergaten, lange muurankers en bewaarde zandstenen omlijstingen. In de noordvleugel bleef in de tweede travee aan erfzijde een houten, evenwel gedicht kruiskozijn bewaard. Interieur met moerbalken op sloffen.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Dossier A/0840.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grobbendonk

Grobbendonk (Grobbendonk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.