Beschermd cultuurhistorisch landschap

Interfluvium Kleine Nete en Aa met Graafweide

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 19-09-2005 tot heden

ID
4620
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4620

Besluiten

Interfluvium van de Kleine Nete en de Aa met de Graafweide
definitieve beschermingsbesluiten: 19-09-2005  ID: 4440

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het interfluvium van de Kleine Nete en de Aa met Graafweide.Waarden

Het interfluvium van de Kleine Nete en de Aa met de Graafweide is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Het voorgesteld landschap is onherroepelijk verbonden aan de historische site van de watermolen met het Oude Hof te Grobbendonk, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de middeleeuwse heerlijkheid 'Ouwen' die in 1637 een graafschap werd. Hierbij horen ook de ‘Beemden’ tussen Nete en Aa en het historisch permanent grasland van de Graafweide, waarvan de naam refereert aan de periode van graaf d' Ursel vanaf 1726. Het tracé van de Kleine Nete werd in 1839 gekanaliseerd en fungeerde tot 1856, wanneer het nieuwe verbindingskanaal tussen Grobbendonk en Herentals werd geopend, als onderdeel van het Kempisch Kanaal.

natuurwetenschappelijke waarde

de natuurwetenschappelijke waarde wordt bepaald door
het geopatrimonium van het interfluvium tussen de Kleine Nete en de Aa met de geleidelijke overgang naar de stuifzandduinen in Herentals;
de historisch permanente graslanden met als belangrijkste de ‘natte ruigten met moerasspirea’;
de verlandingsvegetaties, al dan niet veenvormend;
de zure laagveenmoerassen;
de talrijke bossen met als voornaamste de elzen- en eikenbossen;
de talrijke broedvogels, met opvallend veel roofvogels en spechten.

esthetische waarde

door de afwisseling van gesloten en meer open graslanden omgeven door bomenrijen en/of houtkanten, bossen en struwelen en lager gelegen moerassen met de twee grote rivieren en de drie kleinere beken heeft het landschap een zeer hoge esthetische waarde. Zowel vanaf de Neteboorden als vanuit de Troon biedt het landschap door zijn hoge ongereptheid en stilte een grote belevingswaarde voor fietsers en wandelaars.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Voorgebouw kasteel Grobbendonk

Hofeinde 20-22 (Grobbendonk)
Nadat het kasteel van Grobbendonk in 1579 was platgebrand, werd het herbouwd circa 1586-1587; op het voorgebouw na nogmaals volledig vernield tijdens de Franse Revolutie.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en de Aa

Grobbendonk (Grobbendonk), Herentals (Herentals), Vorselaar (Vorselaar)
Het gebied ‘Samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug’ omvat de beekvalleien van de Aa en de Kleine Nete gelegen tussen de dorpskernen van Grobbendonk, Vorselaar en Herentals, het tussen beide rivieren hoger gelegen ‘interfluvium’ en de ten zuiden ervan gelegen gronden van de voormalige Britse militaire basis. De combinatie van de natte, open alluviale beekvalleien met de tussenliggende en aangrenzende hoger gelegen hoofdzakelijk beboste zandgronden zorgt voor een opvallende landschappelijke verscheidenheid. De ondergrond, de bodem, het reliëf en de waterhuishouding liggen aan de basis van dit nog vrij gaaf bewaard Kempisch landschap.