Poortgebouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Begijnhof, Begijnenstraat
Locatie Begijnhof 1, Begijnenstraat 29, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Herentals (actualisaties: 03-04-2007 - 03-04-2007).
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Begijnhof: poortgebouw

Deze bescherming is geldig sinds 13-08-1953.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Poortgebouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Herentals

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Poortgebouw gelegen op het einde van de Begijnenstraat. Verankerde baksteenbouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder overkragend zadeldak (nok loodrecht op de straat, kunstleien) opgetrokken in 1622 (zie jaartal van gesinterde baksteen in de westgevel).

Gesloten westelijke lijstgevel met zandstenen hoekblokken. Korfboogpoort in geprofileerde zandstenen omlijsting, bekronende rondboognis met beeld van Heilige Begga onder kruis van gesinterde baksteen met in spiegelbeeld ernaast hart- en geometrische motieven en het jaartal 1622 van hetzelfde materiaal. Noordelijke en zuidelijke zijtuitgevels met aandaken en schouderstukken; diverse muuropeningen. Geplafonneerde doorgang met korfboogdeurtje en rechthoekig venstertje (nummer 1).

Opengewerkte oostgevel met gepikte plint aan begijnhofzijde. Lijstgevel met op benedenverdieping rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels en gewitte latei onder rollaag en platte laag van gesinterde steen, op bovenverdieping kruiskozijnen in gewitte omlijsting. Centrale korfboogpoort met gekalkte negblokken onder geprofileerde waterlijst. Rechthoekige deur (nummer 29) in omlijsting van gesinterde baksteen. Diverse geometrische motieven (onder andere zespuntige ster) van gesinterde steen.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof van Herentals

Begijnhof 1-29, 2-26, Burchtstraat 16-30 (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.