Begijnhof van Herentals

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Begijnhof, Burchtstraat
Locatie Begijnhof 1-29, 2-26, Burchtstraat 16-30 (Herentals)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Herentals

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Herentals

Deze vaststelling is geldig sinds 28-11-2014.

Beschrijving

Begijnhof gelegen tussen de Burchtstraat en de Begijnenstraat. Een eerste begijnhof van vóór 1266, gelegen op het Nieuwland over de Kleine Nete, werd in 1270 een onafhankelijke parochie met eigen kerk en kerkhof; tijdens de Tachtigjarige oorlog werd dit begijnhof in 1578 omwille van strategische redenen gesloopt door het calvinistische stadsbestuur (1576-1584). In 1590 kregen de begijnen van de stadsmagistraat de toelating -in 1597 bekrachtigd door Filips II- om zesentwintig huizen en gronden tussen de "Hoge" (Begijnenstraat) en de "Lage Burchtstraat" (Burchtstraat) aan te kopen voor de aanleg van een nieuw begijnhof binnen de stadswallen.

Deels ommuurd, met gras begroeid en aangeplant, driehoekig pleinbegijnhof met vrij centraal gelegen kerk van 1599-1614, begijnenwoningen opklimmend tot 17de, 18de en 19de eeuw aan zuid- en oostzijde; zogenaamd Fundatiehuis van 1657 ten zuidwesten en ouderlingenwoningen van 1967-1971 naar ontwerp van P. Schellekens en C. Vanhout ten noorden. Aan noordwestzijde afgesloten door gebouwen van het Sint-Jozefsinstituut, opgericht op vroegere gronden van het hof. Westelijke toegangspoort van 1622 op het einde van de Begijnenstraat in de as van de gekasseide, gebogen straat naar de noordpoort van 1640 gelegen tegenover de voormalige begijnhofpastorie.

Lintbebouwing van overwegend verankerde baksteenbouw in traditionele en neotraditionele stijl met enkel- en dubbelhuizen van twee bouwlagen onder doorgaans leien zadeldaken (nok parallel aan de straat) met eenvormige, beluikte dakvensters, sporadisch gebruik van zandsteen. Lijstgevels met overwegend rechthoekige muuropeningen met arduinen latei en lekdrempel. Achteraan eenvoudige lagere aanbouwsels en bijgebouwtjes.

In noordwesthoek van de tuin: Lourdesgrot van 1919 en Mariakapel op beschilderde zuil met polygonale sokkel.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Herentals

Herentals (Herentals)

omvat Begijnenhuis

Begijnhof 10, Herentals (Antwerpen)

omvat Begijnenhuis

Begijnhof 11, Herentals (Antwerpen)

omvat Begijnenhuis Convent

Begijnhof 17, Herentals (Antwerpen)

omvat Begijnenhuizen

Begijnhof 14-16, 15, Herentals (Antwerpen)

omvat Begijnhofkerk Sint-Catharina

Begijnhof zonder nummer, Herentals (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing met pastorie en begijnenhuizen

Begijnhof 2-6, 3-5, Herentals (Antwerpen)

omvat Eenheidsbebouwing van begijnenhuizen

Begijnhof 7-9, 8, Herentals (Antwerpen)

omvat Fundatiehuis voor 9 begijnen

Begijnhof 27, Herentals (Antwerpen)

omvat Gildekamer van het begijnhof

Begijnhof 12, Herentals (Antwerpen)

omvat Infirmerie van het begijnhof

Begijnhof 13, Herentals (Antwerpen)

omvat Poortgebouw

Begijnhof 1, Begijnenstraat 29, Herentals (Antwerpen)

omvat Poortgebouw

Begijnhof zonder nummer, Herentals (Antwerpen)

omvat Vrijstaand begijnenhuis

Begijnhof 18, Herentals (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.