Fundatiehuis voor 9 begijnen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 27, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Begijnhof: Fundatiehuis

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Fundatiehuis voor 9 begijnen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Herentals

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

"Fundatiehuis" opgericht voor negen begijnen, volgens literatuur in 1647, volgens eigen waarneming in 1657: zie deels bewaarde datering van gesinterde steen in de voorgevel waarbij de vormgeving van het cijfer "5" identiek is aan deze van de datering "..55" in oostelijke sacristiemuur van de begijnhofkerk en nagenoeg identiek aan deze van het jaartal "1715" in de achtergevel van de Infirmerie, tevens dient de aangehaalde stichtingsdatum in een 17de-eeuws archiefstuk ons inziens als "AO 1657" gelezen te worden. Restauratie in 1982 naar ontwerp van P. Bellemans.

Gelegen aan westzijde van het begijnhof in de as van het pad naar de kerk en deels ingebouwd door schoolgebouwen. Dubbelhuis van drie en vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met aandak en hoger dakvenster met overhoeks topstuk en zolderluik. Gepikte plint, krulspie-ankers en steigergaten. Benedenvensters in beschilderde omlijsting, één bewaard en één gedicht kloosterkozijn. Korfboogdeur in beschilderde omlijsting, hoger bovenlicht van gekoppelde korfboogjes eveneens in beschilderde omlijsting. Zandstenen reliëf met voorstelling van "Trinitas terrestris". Zijtuitgevel op schouderstukken met muurvlechtingen en rondboogvenstertjes. Lager later aanbouwsel.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, dossier A/0388/11.
  • Stadsarchief Herentals, [J.A. Burgundia], Manuael oft Registerboeck voor de Jouffrauwen Mestressen van het Begynhoff...., 1685.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof van Herentals

Begijnhof 1-29, 2-26, Burchtstraat 16-30 (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.