Hoeve Schrans van Lankem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Schranshoeve
Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Noorderwijk
Straat Schranshoeve
Locatie Schranshoeve 2, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Schrans van Lankem

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Schranshoeve

Deze bescherming is geldig sinds 13-04-2004.

Beschrijving

Schranshoeve waarvan de gebouwen heropgebouwd werden na een brand in 1907, alleen de de 18de-eeuwse schuur met resten van een poortgebouw en het bakhuis zijn ouder.

Hoeve met losstaande bestanddelen met woonstalhuis (1907) en wagenhuis (1904) ten noordwesten van de toegangsweg, schuur ten zuidoosten en bakhuis ten zuidwesten aan de straat. Verankerde, deels gerenoveerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen).

Tweebeukige schuur van vier traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat) met aandaken. Zijtuitgevels op schouderstukken met muurvlechtingen en uilengaten of lichtgleuven. Rondboogpoorten in zandstenen omlijsting, aan straatzijde met aansluitend een bakstenen pijler als rest van de vroegere toegangspoort. Eiken gebint met graffiti teruggaand tot 1885.

Bakhuis van twee traveeën met rondboogdeurtje.

  • Geschiedenis van de Schranshoeve van Noorderwijk, Brochure uitgegeven door de heemkring Nortrevic ter gelegenheid van de Open Monumentendag van 8 september 1996.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noorderwijk

Noorderwijk (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.