Gemeentelijke lagere school

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Kasterlee
Deelgemeente Lichtaart
Straat Schoolstraat
Locatie Schoolstraat 33, Kasterlee (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kasterlee (adrescontroles: 01-02-2007 - 01-02-2007).
  • Inventarisatie Kasterlee (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentelijke lagere school

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Symmetrisch opgebouwde schoolvleugel van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), naar ontwerp van 1876 van P.J. Taeymans, met gevelsteen 1877.

Kleurrijke bakstenen lijstgevel op arduinen plint met contrasterend gebruik van gesinterde steen voor de ritmerende pilasters met hardstenen lijstkapiteel en voor de banden en de aflijnende baksteenfries. Geaccentueerde, centrale ingangstravee onder driehoekig frontonnetje met gemeentewapen. Rechthoekige muuropeningen. Aansluitende lokalen van 1966-1969 naar ontwerp van A. Adriaensens en N. Van de Velde.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Lichtaart, schetsen 1879/19.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Scholen, plannen 21, Lichtaart, dossier 7.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lichtaart

Lichtaart (Kasterlee)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.