Station Tielen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Kasterlee
Deelgemeente Tielen
Straat Stationsplein
Locatie Stationsplein 6, Kasterlee (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kasterlee (adrescontroles: 01-02-2007 - 01-02-2007).
  • Inventarisatie Kasterlee (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Station Tielen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig station van 1890-1891 ter vervanging van een oudere constructie van 1871.

Voor de dorpsstations werd naar het einde van de 19de eeuw door de architecten van de staatsspoorwegen een nieuw type standaardstation ontworpen, waarvan het station van Tielen een bewaarde getuige is: een hoofdvleugel met lijstgevel, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat en spoorlijn, kunstleien) en al naar gelang de behoefte één of twee zijvleugels, drie traveeën elk. Specifieke kenmerken zijn bovendien de in verdiepte gevelvlakken uitgespaarde rondboogvensters en -deuren op de begane grond, evenals de licht getoogde vensters op de bovenverdieping en de oculi in de zijpuntgevels van de hoofdvleugel.

Zijpuntgevels met typisch blauw/wit geschilderd opschrift "thielen". Gelijkaardig uitzicht aan perronzijde. Het type bleef over heel België in gebruik tot de Eerste Wereldoorlog.

  • In een klein stationneke. De stations in de provincie Antwerpen, onder leiding van DE BOT H., Lier, 1988.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Tielen

Tielen (Kasterlee)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.