Pastorie ontworpen door P.J. Taeymans

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lille
Deelgemeente Lille
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 22, Lille (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lille (adrescontroles: 02-02-2007 - 02-02-2007).
  • Inventarisatie Lille (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie ontworpen door P.J. Taeymans

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige pastorie, heden in gebruik door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.).

Vrijstaand breedhuis in neotraditionele stijl van 1894, naar ontwerp van P.J. Taeymans, zie gevelsteen in linker aanbouwsel; ontwerp gedateerd 1892. Ingetekend op het kadaster in 1896.

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien). Bakstenen lijstgevel, centraal onderbroken voor de getrapte deurtravee (5 treden + topstuk) met Brugse traveeën. Gecementeerde neotraditionele elementen als muurbanden, steigergaten, hoek- en sluitstenen. Rechthoekige vensters met vernieuwd houtwerk, dito deur voorzien van lateiconsoles. Zijtuitgevels met aandak en schouderstukken.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Lille, schetsen 1896/16.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Pastorieën, plannen 4, Lille, dossier 3.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kerkstraat

Kerkstraat (Lille)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.