erfgoedobject

Ensemble van burgerhuizen

bouwkundig element
ID
48163
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48163

Juridische gevolgen

Beschrijving

Ensemble van twee enkelhuizen, volgens kadasterarchief in 1924 gebouwd maar pas in 1927 kadastraal opgetekend.

Onderkelderde koppelwoning in spiegelbeeldschema, afgescheiden van de straat door een voortuintje, omhaagd bij nummer 151, verhard en met naastgelegen hek tussen pijlers bij nummer 149. Twee maal twee traveeën en twee bouwlagen onder een verspringend zadeldak in kunstleien afgelijnd door overkragende kroonlijst op uitgelengde modillons, vernieuwd en met twee dakkapellen bij nummer 151, bewaarde ijzeren nokbekroning bij nummer 149. Woningen gescheiden door een uitspringende, tot boven de kroonlijst opgetrokken zwevende liseen. Rode baksteenbouw met gecementeerde gevelvlakken voor de gevelhoeken, de scheiding van de twee woningen en de omlijsting van de bovenhoeken van de rechthoekige muuropeningen. Deels bewaard houtwerk. Verdiepte en lagere deurtraveeën; bewaarde deur onder bovenlicht met verticale roedeverdeling bij nummer 151, toegankelijk via een zijdelingse bordestrap met ijzeren leuning. Plint uit breuksteen. Gebruik van blauwe hardsteen voor de borstweringen (onder meer met diamantkop- en X-motief), de uitspringende banden tussen de verdiepingen en de friezen op de daklijst met inscriptie "Mijn/ Wensch/ Mijn/ Droom".

Zijgevels met tweede toegang en oculi in de top.


Bron     : Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ensemble van burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/48163 (Geraadpleegd op )