Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Appels
Straat Bevrijdingslaan
Locatie Bevrijdingslaan 27, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Dendermonde (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010.

Beschrijving

Burgerhuis met achtergelegen voormalige brouwerij Sint-Jozef, in 1895 opgericht door brouwer Léon Cesar Hermans, van 1904 tot 1921 tevens burgemeester te Appels. Een schilderij uit de ontstaansperiode toont gebouwen op een aan linkerzijde ommuurd perceel, met rechts een enkelhuis van drie traveeën en tweeëneenhalve bouwlaag onder zadeldak en korfboogvormige muuropeningen, links geflankeerd door poortdoorrit in koetshuis van twee traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak. De woning en fabrieksgebouwen worden volgens kadastergegevens circa 1907 een eerste maal vergroot.

Het bedrijf wordt naar verluidt net na de Eerste Wereldoorlog opnieuw uitgebreid met een weverij ten westen, ook het woonhuis wordt in 1919-1920 aan oostzijde met twee traveeën vergroot, beide bij het kadaster genoteerd in 1923. In 1933 wordt een nieuw brouwerijgebouw opgetrokken, de weverij omgevormd tot limonadefabriek met merknaam "Apple - Monopole". De brouwerij wordt na inactiviteit tijdens de Tweede Wereldoorlog niet meer heropgestart, de limonadefabriek blijft in gebruik tot 1954. De gebouwen van de vroegere weverij/limonadefabriek en de brouwerij uit 1933 worden naar verluidt in 1986-1987 grotendeels afgebroken.

Dubbelhuis van vijf traveeën en tweeëneenhalve bouwlaag onder zadeldak in eternietleien. Gecementeerde gevels, op de eerste bouwlaag voorzien van schijnvoegen, boven een blauwgeschilderde plint, bouwnaad tussen de derde en vierde travee. Horizontaliteit benadrukt door platte puilijst en doorgetrokken onderdorpels in de tweede bouwlaag. Rechthoekige vensteropening in de eerste bouwlaag, getoogde deur- en vensteropeningen op de verdiepingen, in de tweede bouwlaag gevat in een geriemde omlijsting met siersluitsteen. Bewaard houtwerk. Deur tussen hoge natuurstenen neuten, bereikbaar via twee treden, voorzien van hekwerk waarin initialen "LH", onder kalf met tandlijst en getoogd bovenlicht. Gecementeerde zij- en achtergevels, oostelijke zijgevel voorzien van imitatievoegwerk en driezijdige erker onder door hekwerk afgesloten balkon, ten westen aanbouw van één travee.

Interieur met kwalitatieve authentieke aankleding, onder meer tegel- en parketvloeren, lambriseringen en marmeren haarden.

Ten oosten van de woning een beboomde tuin met zonnewijzer en oude beuk, deels afgescheiden van de straat door ijzeren hek met tussengelegen zuilen, op gecementeerd muurtje. Achtergelegen restant van brouwerij uit rode baksteen met fabrieksschoorsteen en getoogde muuropeningen. Brouwkelder met bepleisterde bakstenen troggewelven, in twee beuken gescheiden door ijzeren ligger op zes dito zuiltjes.

  • STROOBANTS A., Tussen pot en pint. Herinneringen aan de Dendermondse brouwers, Dendermonde, 1990, p. 34-37.
  • STROOBANTS A. – SCHELLEKENS E., Industrieel-archeologische kroniek Dendermonde 1979-1980, in Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, vierde reeks, deel V, Jaarboek 1980-1981, p. 204...

Bron: Bogaert C. , Duchêne H. , Lanclus K. & Verbeeck M. s.d.: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Dendermonde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bevrijdingslaan

Bevrijdingslaan (Dendermonde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.