Den Hert

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Hoornstraat
Locatie Hoornstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Den Hert

Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1984.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Den Hert

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Sint-Rochusbeeld
gelegen te Hoornstraat 13 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 10-07-1984.

Beschrijving

Traditioneel diephuis op de hoek van Hoornstraat, Lansstraat en Jozef de Hasquestraat, daterend uit de 16de eeuw. Het pand werd in 1929 in opdracht van de heer H. Bisschops gerestaureerd door de aannemer Joseph Smits. Daarbij werden de gevels gedecapeerd en hersteld, de bovenste treden en het topstuk van de trapgevel gereconstrueerd. Van deze ingreep dateert de gevelsteen met opschrift "DIT HUIS IS VANOUDS GENAEMT DEN HERT" boven het portaal.

Markant hoekhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een tweeledig zadeldak (mechanische pannen, nok loodrecht op Hoornstraat en Jozef de Hasquestraat) opgedeeld door een aandak. Trapgevel (elf treden) met schouderstukken en overhoeks topstuk, in traditionele baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor speklagen, hoekstenen, negblokken en de kwarthol geprofileerde sokkel waarin rechthoekige keldermonden; muurankers met gekrulde spie. In 1836 aangepaste rechthoekige vensters met geprofileerde bovendorpels en lekdrempel. Volledig uit zandsteen opgetrokken pui waarin een centrale rondboogdeur met diamantsleutel en -imposten, onder een groot bolkozijn. Drieledige geveltop belijnd door waterlijsten, geopend door een drielichtskozijn met lager middenluik, en een rechthoekig venster waarboven een balkgat; blinde topgeleding.

Zijgevel in verankerde bak- en zandsteen, gemarkeerd door twee getrapte dakkapellen (drie treden) met schouderstukken en overhoeks topstuk, en rechthoekige muuropeningen. Achtergevel in de Jozef de Hasquestraat: trapgevel van drie traveeën en twee bouwlagen, met moderne garagepoort waarboven bewaarde insteekvensters. De top wordt geopend door een drielicht en een rechthoekig venster onder uitspringende natuurstenen bovendorpels.

Op de hoek van Hoornstraat en Lansstraat: Sint-Rochusbeeld door de gebroeders Goemans, hier ingehuldigd in 1866, dat aanvankelijk op hoek van de Lange Noordstraat stond opgesteld. Gepolychromeerd stenen Sint-Rochusbeeld met hond en staf op een voetstuk versierd met een medaillon waarin het jaartal "1548".

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1836#370 en 1929#34900; Audio Visueel Archief, prentbriefkaart PB#1712.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo; Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 2017

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoornstraat

Hoornstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.