erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
50831
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50831
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Deels vrijstaand burgerhuis, thans winkel, voorheen met een zoutziederij, volgens het kadasterarchief opgericht in 1836 door J. B. Van Hoorebeke, in 1865 uitgebreid door de toenmalige eigenaar A. De Vos en in 1883 gedeeltelijk gereconstrueerd door A. Dhondt, zoutzieder. De nieuwe eigenaar begin 20ste eeuw is D. Goethals, tevens wijnhandelaar. Hij laat het huis aan de Markt grotendeels herbouwen in 1908, naar verluidt naar plannen van architect F. Van Wassenhove en in 1909 achteraan uitbreiden met de nog bestaande bakstenen vleugel. De achterin gelegen zoutraffinaderij werd in 1928 gedeeltelijk verbouwd tot magazijn en is thans volledig verdwenen.

Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder leien schilddak met ijzeren vorstkam met thans ontpleisterde bakstenen voorgevel geritmeerd door omlijste rechthoekige vensters en verbouwde winkelpui die doorloopt in de vroegere poort. Beraapte achtergevel en bakstenen achterbouw met twee bouwlagen en verspringende traveeën onder plat dak. Markerende witte speklagen en sierankers op de borstwering. Getoogde en rondboogvormige vensters.

  • CLAEYS R., Persoonlijke notities.

Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/50831 (Geraadpleegd op 12-04-2021)