Persoon

Van Wassenhove, Frans

ID: 5553   URI: https://id.erfgoed.net/personen/5553

Beschrijving

Architect. Leerling Sint-Lukas Gent. Stadsarchitect in Eeklo.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis

Markt 56 (Eeklo)
Deels vrijstaand burgerhuis, thans winkel, voorheen met een zoutziederij, volgens het kadasterarchief opgericht in 1836 door J. B. Van Hoorebeke, in 1865 uitgebreid door de toenmalige eigenaar A. De Vos en in 1883 gedeeltelijk gereconstrueerd door A. Dhondt, zoutzieder. De nieuwe eigenaar begin 20ste eeuw is D. Goethals, tevens wijnhandelaar.


Burgerhuis

Vrombautstraat 139 (Eeklo)
Vrijstaande woning, volgens kadastergegevens gebouwd voor architect Frans Van Wassenhove in 1909-1910. Gerenoveerd en herbestemd tot horecazaak. Opvallend bakstenen huis met twee volumes onder verspringende daken en gemarkeerd door aangebouwd traptorentje onder leien naaldspits.


Burgerhuis met winkels

Koning Albertstraat 5-7 (Eeklo)
Opmerkelijk hoog burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak met twee dakkapellen, op twee hardstenen plintstenen gesigneerd "Fr. Van Wassenhove/ Bouwkundige", "Reychler-De Keyser/ Aannemer", volgens het kadasterarchief gebouwd in 1900. Begane grond met thans twee afzonderlijk verbouwde winkelpuien.


Gemeentelijke lagere school

Leemweg 1 (Sint-Laureins)
Opgericht als jongensschool in 1860 op de plaats van een vroegere hoeve, aangekocht door juffrouw Antonia Van Damme en geschonken aan de gemeente voor de oprichting van de school.


Gesticht Vyvens

Kloosterstraat 18A-B (Kruisem)
Voormalig klooster en weeshuis van de zusters van de Kindsheid Jezu, opgericht door de juffrouwen V. en L. Vyvens in 1887-89, naar ontwerp van architect Frans Van Wassenhove.


Heilig Grafkapel

Molenstraat zonder nummer (Eeklo)
De kapel is gebouwd tegenover de begraafplaats op het einde van de Molenstraat, op de plaats van een calvarieberg met een ingegraven Heilig Graftafereel en erbovenop een kruisbeeld.


Herenhuis

Molenstraat 25 (Eeklo)
Herenhuis bij het begin van de Molenstraat, beschermd als monument bij MB van 30.04.2004. Uit archiefdocumenten blijkt dat op deze locatie eind 18de eeuw verschillende dokters in de medicijnen gewoond hebben.


Hospitaal Sint-Jan

Oostveldstraat 1, 1A (Eeklo)
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist. Oudste delen beschermd als monument bij ministerieel besluit van 30.04.2004.


Huis Goethals-Alleman

Molenstraat 52 (Eeklo)
De woning in neogotische stijl werd gebouwd in 1886 in opdracht van aannemer en stadsarchitect Vincent Reychler (1830-1897) en zijn echtgenote Angelique De Keyser (1835-1921). Een gevelsteen in de trapgevel toont de emblemen van de bouwkunde en vermeldt het bouwjaar Anno 1886.


Kleuterschool met conciërgewoning

Lekestraat 35 (Eeklo)
Oorspronkelijk bewaarschooltje met twee klassen, gebouwd volgens kadasterarchief op grond van Julienne Bovyn door wijnhandelaar Desiré Goethals-Mortier in 1902, zie gevelsteen, naar ontwerp van architect Frans Van Wassenhove, met links aangebouwd huisje van conciërge van twee traveeën. In 1955 uitgebreid met een derde klas.


Klooster en kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Doorn

Zuidmoerstraat 125 (Eeklo)
Het huidige klooster- en scholencomplex met kapel van Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn is een indrukwekkend ensemble waarvan de geschiedenis teruggaat tot het midden van de 15de eeuw en die innig verbonden is met de stad.


Klooster van de broeders van Liefde

Zuidmoerstraat 165 (Eeklo)
Nieuwe kloostergebouwen voor de broeders van Liefde, hier opgericht in 1924-25 op grond van juffrouw Bovyn, voorheen naast de Sint-Aloysiusschool van 1914. Straatwand gemarkeerd door een bakstenen muur geritmeerd door hoger oplopende pilasters en spaarvelden afgewerkt met boogfriezen. Binnen een beboomde tuin ingeplant eclectisch bakstenen gebouw op onregelmatige U-vormige plattegrond met drie vleugels: de voorbouw met trapgevel, parallel aan de straat, de haakse voormalige kloostervleugel en haakse hierop aansluitende korte kapelvleugel.


Klooster van de minderbroeders

Zuidmoerstraat 158 (Eeklo)
Voormalig "Patersklooster" of nieuw klooster van de minderbroeders-franciscanen, thans "De Waai". Beschermd als stadsgezicht bij KB van 07.12.1983.


Minderbroederskerk

Markt 27 (Eeklo)
Achterin gelegen voormalige kapel van het minderbroedersklooster of klooster van de paters franciscanen-recolletten, wederopgericht in 1866 op initiatief van Karel Stroo (1793-1873) in zijn woning en tuin aan de zuidzijde van de Markt.


Parochiekerk Heilig Kruis en Onze-Lieve-Vrouw

Koning Albertstraat zonder nummer (Assenede)
Het huidige kerkgebouw dateert van 1781 en werd gebouwd in opdracht van de Gentse Sint-Pietersabdij, het kapittel van Doornik en de cisterciënzerabdij van Flines, tiendeheffers van de parochie sinds 1261.


Parochiekerk Sint-Catharina

Dorp 47 (Wachtebeke)
Georiënteerde gotische driebeukige hallenkerk, voornamelijk daterend uit de 15de en 16de eeuw, achter lage bakstenen omheiningsmuur onderbroken door vierkante natuurstenen pijlertjes met afgeknotte versierde toppen, van 1908 naar ontwerp van architect Henri Valcke. Halverwege is de afsluiting onderbroken voor een herdenkingsmonument aan de oorlogsslachtoffers van 1914-18.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Dorpsstraat 107 (Sint-Laureins)
Ingeplant ten zuiden van de huidige Dorpsstraat, met omringend kerkhof, door een fraai ijzeren hek tussen gietijzeren zuiltjes, geplaatst in 1855, afgesloten aan de Dorpsstraat. Nog twee oude kerkwegels, vanaf de Dorpsstraat en de Leemweg leiden naar het schuin achterin ingeplante kerkgebouw.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Enameplein zonder nummer (Oudenaarde)
Ingeplant achter de zuidoostelijke hoek van het Enameplein op een verhevenheid in het dorp waarbij de kerk de omgeving domineert. Gelegen midden een deels ingesloten min of meer rechthoekige kerkhof met lage kerkhofmuur en waarvan de lange zuidoostelijke zijde paalt aan de Paardemarktstraat of vroegere Kerkstraat; voorheen met hoofdtoegang van het kerkhof aan deze straatkant naast het westelijke koor.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Middelburgse Kerkstraat zonder nummer (Maldegem)
Het kerkje van het basilicale type is opgetrokken in gotische en neogotische stijl. Koor, transept en toren van de huidige kerk dateren in kern nog uit de 15de eeuw met latere herstellingen; het schip uit het einde van de 19de eeuw en de neogotische aanpassingen van de oudere delen resulteerden in een homogeen geheel. De nieuwe westgevel uit eind 19de eeuw werd uitgevoerd in een sobere neogotische stijl.


Pastorie Heilig Kruis en Onze-Lieve-Vrouw

Koning Albertstraat 7 (Assenede)
De pastorie met voorheen omgrachte site is gelegen ten westen van de oude kerk en de kerkhofsite en vormen samen de historische dorpskom van Oosteeklo. Een ijzeren hek tussen vierkante gemetste pijlers verbindt de beide sites. De omgrachting werd grotendeels gedempt in 1960.


Pastorie Sint-Egidiusparochie

Gentstraat 1 (Kaprijke)
Pastorie in grote tuin afgesloten met ijzeren hekken tussen witgeschilderde bakstenen pijlers. Classicistisch gebouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, ontwerp van de Brugse architect Emmanuel van Speybroeck, beschermd als monument.


Stadhuis van Boekhoute

Boekhoutedorp 3 (Assenede)
Thans toeristische dienst en Visserijmuseum, opgericht als gemeentehuis en onderwijzerswoning in 1906 naar ontwerp van architect Fr. Van Wassenhove (zie plintsteen). Het opschrift "Stadhuis" verwijst naar de vroegere stedelijke rechten van Boekhoute als zetel van één van de vier ambachten. Recent gerenoveerd bakstenen gebouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.


Vredegerecht

Stationsstraat 21 (Eeklo)
Opvallend kleurrijk bakstenen gebouw bij het begin van de Stationsstraat, opgericht door de stad tussen 1895 en 1899 als vredegerecht. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 30.04.2004.

Uitvoerder van

Hospitaal Sint-Jan

Oostveldstraat 1, 1A (Eeklo)
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist. Oudste delen beschermd als monument bij ministerieel besluit van 30.04.2004.


Klooster en kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Doorn

Zuidmoerstraat 125 (Eeklo)
Het huidige klooster- en scholencomplex met kapel van Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn is een indrukwekkend ensemble waarvan de geschiedenis teruggaat tot het midden van de 15de eeuw en die innig verbonden is met de stad.

Opdrachtgever van

Huis Goethals-Alleman

Molenstraat 52 (Eeklo)
De woning in neogotische stijl werd gebouwd in 1886 in opdracht van aannemer en stadsarchitect Vincent Reychler (1830-1897) en zijn echtgenote Angelique De Keyser (1835-1921). Een gevelsteen in de trapgevel toont de emblemen van de bouwkunde en vermeldt het bouwjaar Anno 1886.


Thema's