Persoon

Van Wassenhove, Frans

ID
5553
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5553

Beschrijving

Architect. Leerling Sint-Lukas Gent. Stadsarchitect in Eeklo. Stiefzoon van aannemer en stadsarchitect van Eeklo Vincent Reychler, de tweede echtgenoot van zijn moeder Angelique De Keyser (gehuwd te Eeklo op 12 september 1870). Stiefbroer van aannemer Philibert Reychler.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis

Vrombautstraat 139 (Eeklo)
Vrijstaande woning, volgens kadastergegevens gebouwd voor architect Frans Van Wassenhove in 1909-1910. Gerenoveerd en herbestemd tot horecazaak. Opvallend bakstenen huis met twee volumes onder verspringende daken en gemarkeerd door aangebouwd traptorentje onder leien naaldspits.


Burgerhuis

Koning Albertstraat 5-7 (Eeklo)
Opmerkelijk hoog burgerhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak met twee dakkapellen, op twee hardstenen plintstenen gesigneerd "Fr. Van Wassenhove/ Bouwkundige", "Reychler-De Keyser/ Aannemer", volgens het kadasterarchief gebouwd in 1900. Begane grond met thans twee afzonderlijk verbouwde winkelpuien.


Burgerhuis

Markt 56 (Eeklo)
Deels vrijstaand burgerhuis, thans winkel, voorheen met een zoutziederij, volgens het kadasterarchief opgericht in 1836 door J. B. Van Hoorebeke, in 1865 uitgebreid door de toenmalige eigenaar A. De Vos en in 1883 gedeeltelijk gereconstrueerd door A. Dhondt, zoutzieder. De nieuwe eigenaar begin 20ste eeuw is D. Goethals, tevens wijnhandelaar.


Gemeentelijke lagere school

Leemweg 1 (Sint-Laureins)
Opgericht als jongensschool in 1860. Schoolgebouw met drie klassen en aanpalende onderwijzerswoning, naar de plannen van architect E. de Perre. Latere uitbreidingen in 1896-97, 1912, 1913-14 en 1938. Van het voorheen ommuurde bakstenen schoolcomplex bleef de rechter zijtrapgevel met sierankers en twee rondboogvormige zoldervenstertjes van 1896 behouden en enkele brede rechthoekige vensters met nieuw schrijnwerk van de vleugel van 1914.


Gesticht Vyvens

Kloosterstraat 18A-B (Kruisem)
Voormalig klooster en weeshuis van de zusters van de Kindsheid Jezu, opgericht door de juffrouwen V. en L. Vyvens in 1887-89, naar ontwerp van architect Frans Van Wassenhove.


Heilig Grafkapel

Molenstraat zonder nummer (Eeklo)
Kapel in regionale neogotiek naar ontwerp van de Eeklose stadsarchitect Frans Van Wassenhove, uitgevoerd door zijn stiefbroer aannemer Philibert Reychler, ingewijd op 24 juni 1900. De kapel is gebouwd tegenover de begraafplaats op het einde van de Molenstraat, op de plaats van een calvarieberg met een ingegraven Heilig Graftafereel.


Herenhuis

Molenstraat 25 (Eeklo)
Herenhuis met dubbelhuisopstand bij het begin van de Molenstraat, met jaartal 1780 op de voorgevel. In 1777 betrok dokter Bernardus Johannes De Causmaecker de woning van de overleden chirurgijn Bertijn. Na zijn overlijden in 1783 kocht dokter Bernardus Isacie, afkomstig uit Gent, de inmiddels vernieuwde woning.


Hospitaal Sint-Jan

Oostveldstraat 1, 1A (Eeklo)
Heelkundig hospitaal opgericht 1906, naar ontwerp van Modeste de Noyette, uitgevoerd door aannemer Philibert Reychler onder leiding van stadsarchitect Frans Van Wassenhove Reeds in 1909 werd het terrein uitgebreid. In 1911 omgevormd tot psychiatrische kliniek voor vrouwen met nieuwe vleugel. In 1913 werd de vleugel aan de spoorlijn verlengd naar het noorden toe en een nieuwe kapel werd toegevoegd naar ontwerp van W.J. Poschen. Het uiteindelijke hoofdgebouw vertoont een naar het oosten geopende U-vorm, aan de noordzijde verlengd met een kapel.


Huis Goethals-Alleman

Molenstraat 52 (Eeklo)
De woning in neogotische stijl werd gebouwd in 1886 in opdracht van aannemer en stadsarchitect Vincent Reychler (1830-1897) en zijn echtgenote Angelique De Keyser (1835-1921). Een gevelsteen in de trapgevel toont de emblemen van de bouwkunde en vermeldt het bouwjaar Anno 1886.


Kleuterschool met conciërgewoning

Lekestraat 35 (Eeklo)
Oorspronkelijk bewaarschooltje met twee klassen, gebouwd volgens kadasterarchief op grond van Julienne Bovyn door wijnhandelaar Desiré Goethals-Mortier in 1902, zie gevelsteen, naar ontwerp van architect Frans Van Wassenhove, met links aangebouwd huisje van conciërge van twee traveeën. In 1955 uitgebreid met een derde klas.


Klooster en kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Doorn

Zuidmoerstraat 125 (Eeklo)
Het huidige klooster- en scholencomplex met kapel van Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn is een indrukwekkend ensemble waarvan de geschiedenis teruggaat tot het midden van de 15de eeuw en die innig verbonden is met de stad.


Klooster van de broeders van Liefde

Zuidmoerstraat 165 (Eeklo)
Nieuwe kloostergebouwen voor de broeders van Liefde, hier opgericht in 1924-1925, voorheen naast de Sint-Aloysiusschool van 1914. Straatwand gemarkeerd door een bakstenen muur. Binnen een beboomde tuin ingeplant eclectisch bakstenen gebouw op onregelmatige U-vormige plattegrond met drie vleugels: de voorbouw met trapgevel, parallel aan de straat, de haakse voormalige kloostervleugel en haakse hierop aansluitende korte kapelvleugel.


Klooster van de minderbroeders

Zuidmoerstraat 158 (Eeklo)
Voormalig "Patersklooster" of nieuw klooster van de minderbroeders-franciscanen, thans "De Waai". In 1897 werd gestart met de bouw van een nieuw klooster in sobere neogotische stijl ontworpen door de Eeklose architect Frans Van Wassenhove en uitgevoerd door aannemer A. Heysse. Eerstesteenlegging op 30 maart 1897, wijding op 4 september 1898.


Minderbroederskerk

Markt 27 (Eeklo)
Achterin gelegen voormalige kapel van het minderbroedersklooster of klooster van de paters franciscanen-recolletten, wederopgericht in 1866 op initiatief van Karel Stroo (1793-1873) in zijn woning en tuin aan de zuidzijde van de Markt.


Parochiekerk Heilig Kruis en Onze-Lieve-Vrouw

Koning Albertstraat zonder nummer (Assenede)
Het huidige kerkgebouw dateert van 1781 en werd gebouwd in opdracht van de Gentse Sint-Pietersabdij, het kapittel van Doornik en de cisterciënzerabdij van Flines, tiendheffers van de parochie sinds 1261. Voor de bouw van de kerk werden de plattegronden en doorsneden van de in 1776 gebouwde kerk van Lembeke, gebruikt. Het gebouw werd opgetrokken in een sobere classicistische baksteenarchitectuur, oorspronkelijk verlevendigd door kenmerkende bepleisterde platte banden.


Parochiekerk Sint-Catharina

Dorp 47 (Wachtebeke)
Georiënteerde gotische driebeukige hallenkerk, voornamelijk daterend uit de 15de en 16de eeuw, achter lage bakstenen omheiningsmuur onderbroken door vierkante natuurstenen pijlertjes met afgeknotte versierde toppen, van 1908 naar ontwerp van architect Henri Valcke. Halverwege is de afsluiting onderbroken voor een herdenkingsmonument aan de oorlogsslachtoffers van 1914-18.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Enameplein zonder nummer (Oudenaarde)
Eén van de twee kerken in de pre-stedelijke nederzetting Ename gebouwd onder de laatste Ottoonse vorst van het Duitse keizerrijk. Na de inlijving van Ename in 1047 bij het graafschap Vlaanderen geëvolueerd tot dorpskerk. Heden één van de gaafst bewaarde vroegromaanse kerken van ons land, te dateren circa 1000 en tot op heden gerekend tot de Maaslandse stijl, gebouwd naar Ottoonse traditie. Sfeervol beboomd en met gras begroeid oud kerkhof met omlopend pad. Kerkhofingang tussen lage gemetste vierkante bakstenen pijlers met spiegeldecoratie.


Parochiekerk Sint-Laurentius met kerkhof

Dorpsstraat 107 (Sint-Laureins)
Parochiekerk met omringend vergroend kerkhof, afgesloten met een ijzeren hek tussen gietijzeren zuiltjes, geplaatst in 1855. In 1947 werd een bronzen Heilig Hartbeeld geplaatst. Het oudste deel van de kerk, de toren, vertoont vroeggotische kenmerken opklimmend tot circa 1350-1400. Vergrotingswerken uitgevoerd in de jaren 1550; in de 18de en 19de eeuw vonden herstellingen plaats; restauratie in de periode 1890-1906 onder leiding van architect F. Van Wassenhove. Op het kerkhof staan 20ste-eeuwse graftekens opgesteld.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Middelburgse Kerkstraat zonder nummer (Maldegem)
Het kerkje van het basilicale type is opgetrokken in gotische en neogotische stijl. Koor, transept en toren van de huidige kerk dateren in kern nog uit de 15de eeuw met latere herstellingen; het schip uit het einde van de 19de eeuw en de neogotische aanpassingen van de oudere delen resulteerden in een homogeen geheel. De nieuwe westgevel uit eind 19de eeuw werd uitgevoerd in een sobere neogotische stijl.


Pastorie Heilig Kruis en Onze-Lieve-Vrouw

Koning Albertstraat 7 (Assenede)
De pastorie met voorheen omgrachte site is gelegen ten westen van de oude kerk en de kerkhofsite en vormen samen de historische dorpskom van Oosteeklo. Een ijzeren hek tussen vierkante gemetste pijlers verbindt de beide sites. De omgrachting werd grotendeels gedempt in 1960. Het ruime dubbelhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder zwart pannen zadeldak heeft een sobere gecementeerde voorgevel.


Pastorie Sint-Egidiusparochie

Gentstraat 1 (Kaprijke)
Pastorie in grote tuin afgesloten met ijzeren hekken tussen witgeschilderde bakstenen pijlers. Classicistisch gebouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, ontwerp van de Brugse architect Emmanuel van Speybroeck, beschermd als monument.


Stadhuis van Boekhoute

Boekhoutedorp 3 (Assenede)
Opgericht als gemeentehuis en onderwijzerswoning in 1906 naar ontwerp van architect Fr. Van Wassenhove. Bakstenen gebouw van zes traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.


Vredegerecht

Stationsstraat 21 (Eeklo)
Opvallend kleurrijk bakstenen gebouw in neogotische stijl bij het begin van de Stationsstraat, opgericht door de stad Eeklo tussen 1895 en 1899 als vredegerecht, naar ontwerp van architecten Henri Vaerwyck en Frans Van Wassenhove.