De Witte Roose

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kammenstraat
Locatie Kammenstraat 75-77, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis de Witte Roose

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Huis de Witte Roose: bovengevel en daken
gelegen te Kammenstraat 75, Kammenstraat 77 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "de Witte Roose". Diephuis in traditionele stijl, drie traveeën, twee bouwlagen en zadeldak (mechanische pannen), uit de tweede helft van de 16de eeuw. Trapgevel (tien treden + aanzet van overhoeks topstuk) van bak- en zandsteen waarin ankers met gekrulde spie. Verbouwde kruiskozijnen met vernieuwde lateien en toegevoegde rollaag onder voormalig wigvormig ontlastingssysteem; lekdrempels van hardsteen, de top met twee boven elkaar gestelde drielichten: het onderste met breder en lager geplaatst middenvenster, het bovenste met groot middenluik, beide met bovendorpel op consooltjes. Gewijzigde begane grond.

Bron: De Munck-Manderyck M., Deconinck-Steyaert R. & Plomteux G. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NB, Brussel - Gent.

Auteurs: Manderyck, Madeleine; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum tekst: 1979

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kammenstraat

Kammenstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.