Heilige Odradakapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Balen
Deelgemeente Balen
Straat Halflochtdijk
Locatie Halflochtdijk zonder nummer, Balen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Balen (adrescontroles: 20-03-2007 - 20-03-2007).
  • Inventarisatie Balen (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Heilige Odradakapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

De Heilige Odradakapel dateert volgens de literatuur van 1896 en werd opgericht in de omgeving van het zogenaamde Hof van Scheps waar de Heilige eertijds resideerde, zie gehuchtsinleiding.

Achterin gelegen beboomd parkje met min of meer centraal gelegen kapel, frontaal tegenover de kapel een Lourdesgrot van imitatie-rotsstenen, achter de kapel de Odradaput met heilzaam water tegen oogkwalen en dierenziekten en in de noordelijke hoek een stenen Odradabeeld op bakstenen sokkel met vermelding "Balen aan Ste Odrada/ 13 juli 1947"; het is een getrouwe kopie van een beeld van 1891 uit de Sint-Andrieskerk.

Door eiken omringde, georiënteerde neogotische kapel op rechthoekige plattegrond met driezijdige, blinde koorsluiting onder leien zadeldak. Baksteenbouw met versneden hoek- of overhoekse steunberen en deels gecementeerde onderbouw met natuurstenen aflijning. Puntgevel met bekronend ijzeren kruis; voorts gemarkeerd door spitsboogdeur onder natuurstenen druiplijst met gestrekte uiteinden, gevelsteen met opschrift "H. Odrada bid voor ons" en oculus met vierpasmotief. Zijgevels met gekoppelde spitsboogvenstertjes voorzien van ruitvormige ijzeren roeden en aflijnende muizentand.

Eenvoudig bepleisterd en beschilderd interieur; beschilderd houten spitstongewelf met trekijzer ter hoogte van het koor; rode tegelvloer en houten altaar met Odradabeeld.

  • JANSEN J., De Heilige Odrada van Balen. Bouwstoffen voor de kunstgeschiedenis. Deel 1. (Heemkundige Kring Balen, driemaandelijks tijdschrift nummer 44, september 1990).
  • WOUTERS V., Balen in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1986, nummer 45.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Scheps

Balen (Balen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.