erfgoedobject

Gekoppelde pakhuizen

bouwkundig element
ID: 5280   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5280

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gekoppelde pakhuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Geheel van drie pakhuizen die oorspronkelijk hoorden bij het eigendom van de familie Gevers in de Venusstraat, en omstreeks 1980 werden gerenoveerd tot een wooncomplex (Korte Brilstraat 3). Hierbij sluit nog een vierde pakhuis aan (Korte Brilstraat 5) dat oorspronkelijk eveneens deel uitmaakte van de bedrijfsgebouwen Gevers, maar vandaag is afgesplitst.

Aan de Korte Brilstraat bevinden zich twee gekoppelde pakhuizen (nummer 3) van drie bouwlagen, respectievelijk twee en drie traveeën breed, onder een afgesnuit zadeldak en een schilddak (nok loodrecht op de straat). Het aanpalende pakhuis (nummer 5), met een gevelbreedte van vijf traveeën, omvat eveneens drie bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak (nok parallel aan de straat). Van deze drie werden in 1885 kort na elkaar het middelste en het rechter pakhuis als eerste opgetrokken door de aannemer Eduard Coninckx uit 1885. Opdrachtgever was Eugène Henri Gevers (Antwerpen, 1822-Duffel, 1893), suikerhandelaar en eigenaar van een suikerraffinaderij, die resideerde in het kasteel Wouwendonk te Duffel. Zijn weduwe Céline-Marie-Joséphine Gevers-Selb (Antwerpen, 1834-Antwerpen, 1911), die het bedrijf voortzette onder de naam Veuve Eugène Gevers et fils, liet het linker pakhuis toevoegen. Architect Emile Thielens tekende hiervoor een eerste ontwerp in 1897, en de definitieve plannen in 1899, die werden uitgevoerd in 1900. De bouwgeschiedenis van het achter aanpalende pakhuis, dat de volledige breedte van de twee linker pakhuizen beslaat, en drie bouwlagen omvat onder een zadeldak, is niet gekend. Dit laatste gebouw vormt de westvleugel aan de binnenplaats van het hoger vermelde eigendom van de familie Gevers in de Venusstraat 18-18A.

Doorlopend front van sobere lijstgevels in de Korte Brilstraat, opgetrokken uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, met een plint, puilijst en lekdrempels uit blauwe hardsteen. Het middelste en het rechter pakhuis worden gemarkeerd door een poortrisaliet, respectievelijk in de eerste en gedesaxeerd in de tweede travee. Verder beantwoorden de opstanden aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van getoogde muuropeningen, en afgewerkt door een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst. De puien van het linker en middelste pakhuis zijn verbouwd. De bakstenen lijstgevel van het achter aanpalende pakhuis, uitgevend op de binnenplaats van Venusstraat 18A, onderscheidt zich door lisenen en en overhoekse baksteenfriezen.

Oorspronkelijk interieur: kelders met bakstenen tongewelven en troggewelven tussen ijzeren I-balken. Vanaf de begane grond houten moer- en kinderbalkenconstructie, rustend op de zijmuren (ondersteund door een geschoord sleutelstuk op een houten kolom) en per moerbalk ondersteund door één of twee standvinken met slof en schoren. Houten dakstoelen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1885#958, 1885#1276, 1897#1123, 1897#1638 en 1900#552.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo, Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gekoppelde pakhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5280 (Geraadpleegd op 25-05-2020)