erfgoedobject

Winkelhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 5452   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5452

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis in eclectische stijl op de hoek van Lombardenstraat en Lombardenvest, gebouwd in opdracht van Edmond Van Steensel, naar een ontwerp door de architect Emile Thielens uit 1889.

Het winkelhuis Van Steensel behoort tot de eerste zelfstandige opdrachten van Emile Thielens, die na zijn architectuurstudies jarenlang in dienst werkte van de architecten Louis en François Baeckelmans, en vervolgens van Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel. De eclectische inslag van het ontwerp is representatief voor het vroege oeuvre van de architect, gekenmerkt door het simultaan voorkomen van diverse neostijlen met klassieke inslag. Vooral gekend voor zijn veelal pittoreske gebouwen van de Antwerpse Zoo, zette Thielens omstreeks 1900 voorzichtige stappen richting art nouveau, om kort voor zijn overlijden terug te keren tot een monumentale beaux-artsstijl. Tot zijn belangrijkste realisaties uit de jaren 1890 behoren de Feestzalen van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde en het in Franse neorenaissancestijl ontworpen kantoorgebouw van de Imperial Continental Gas Association op de Meir.

Met een gevelbreedte van zes traveeën omvat het afgeschuinde hoekhuis vier bouwlagen onder een latere pseudo-mansarde. Vandaag beschilderd, is de lijstgevel opgetrokken uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband met knipvoegen, gebruik van witte natuursteen voor pilasters, omlijstingen, platte banden, waterlijsten en consoles, en blauwe hardsteen voor de pui met plint. Winkelpui met hoekportaal, opgebouwd uit hardstenen pilasters en een houten entablement met gekorniste kroonlijst op diamantkopconsoles en guttae; rechthoekig privé-portaal met entablement in de linker travee. De bovenbouw wordt ter hoogte van de tweede verdieping geleed door een bijna gevelbreed balkon met smeedijzeren borstwering en uitgelengde consoles overgaand in pilasters. Hierop rust een twee traveeën brede houten erker met pilasters, entablement en smeedijzeren balkonborstwering als bekroning. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige vensters gevat in oplopende, geblokte omlijstingen met waterlijst. Publiciteitspaneel boven het winkelportaal; in de linker travee tekent de traphal zich af. Een klassiek hoofdgestel met architraaf, diamantkoppen in de fries, en een houten kroonlijst op klossen, tandlijst en consoles vormt de gevelbeëindiging.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1889#9.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Winkelhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/5452 (Geraadpleegd op 19-07-2019)