erfgoedobject

Hotel Océan

bouwkundig element
ID
54753
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54753
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Eclectische baksteenbouw van drie traveeën en vier bouwlagen op verhoogde begane grond, latere vijfde bouwlaag met art-deco-invloed. Arduinen plint waarin twee rechthoekige sous-solvensters; gevelparement in rode baksteen, verlevendigd door middel van gecementeerde horizontale banden en puilijsten. Ritmerende lisenen, uitlopend in gecementeerde art-deco-borstwering waarop piramidale ornamenten. Rondbogige vensteropeningen met blinde boogvelden. Rechts aanpalend: gecementeerde tuitgevel; flankerende lisenen waarin faiencetableaus met florale motieven.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente De Haan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL9, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Huys, Martine


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hotel Océan [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/54753 (Geraadpleegd op 08-03-2021)