erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jozef

bouwkundig element
ID
55304
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55304

Juridische gevolgen

Beschrijving

Alfons Pieterslaan z.nr. Parochiekerk Sint-Jozef. Parochiekerk van de eerste westelijke stadsuitbreiding volgens plan van L. Crépin van 1867. Zuidoostelijk georiënteerd neogotisch bedehuis met voorliggend plantsoen, omgeven door gevelwanden van Gent-, Antwerpen- en Filip van Maestrichtplein resp. ten noordoosten, ten zuidwesten en ten zuidoosten.

Historiek.
1889: bouw van voorlopige kerk aan Léon Spilliaertstraat ter hoogte van huidig Koninklijk Atheneum I van 1899 (nr. 31). Inmiddels opmaak van plannen voor de definitieve kerk door stadsingenieur A. Verraert (Oostende) en medewerkers.
1895: goedkeuring van plannen door de gemeenteraad, echter nog geen definitieve locatie.
1897: eerste steenlegging op huidige plaats.
1901: inwijding.

Beschrijving.
Plattegrond: deels ingebouwde noordwesttoren met twee ronde traptorens en aansluitende zijportalen, basilicaal schip met hoofd- en twee smallere zijbeuken van vijf traveeën, vijfzijdige noordelijk gelegen doopkapel, uitspringend transept met armen van twee traveeën en ronde traptoren in resp. oksels, hoofdkoor van twee rechte traveeën met zevenzijdige sluiting, en twee zijkoren van één travee met rechte sluiting; sacristie zuid en noord met aansluitende nutsgebouwtjes in L-vorm met kleine traptoren in oksel geven uit op ommuurde binnenplaats. Bouwmaterialen: baksteen met verwerking van arduin. Afdekking door middel van leien zadel- en lessenaarsdaken; kleine dakkapellen; kruising gemarkeerd door polygonale dakruiter met leienbeschieting.
Exterieur. Ten noordwesten vierkante toren geïnspireerd op het typisch gotisch schema van de kuststreek. Vier torengeledingen aangegeven door kordons; polygonale bakstenen spits bovenaan verrijkt met hogels en uitgewerkte ijzeren windvaan; op elkaar gestelde hoeksteunberen met versnijdingen; bekronende balustrade voorzien van hoekpinakels. Architectonische versiering: spitsboognissen met drielob, rondboogfriezen. Spitsboogportaal met getrapte drieledige archivolten opgevangen door evenveel driekwartzuiltjes voorzien van knoppenkapiteel; bas-reliëf voorstellende H. Familie, in timpaan. Zijportalen naar vereenvoudigd patroon; links en rechts, resp. kerst- en sterfscene van Sint-Jozef. Tweede geleding: groot spitsbogig drielicht.
Midden-, zijbeuken en hoofdkoor geritmeerd door versneden steunberen die o.m. luchtbogen schragen. Spitsbogige drielichten, ook in transeptpuntgevels met schouderstukken en hogel als topstuk, echter enkelvoudig in koorsluiting. Sacristieën met aansluitende kenmerken. Interieur met doorgedreven vormgeving voor architectuur en mobilair. Vermenging van baksteenmetselwerk met beschilderd pleisterwerk voor o.m. zuilen, kapitelen; muurschilderingen in transept, koren en doopkapel. Hoofdportaal: bakstenen kruisgewelf met arduinen ribben en pseudo-mangat. Schip en zijbeuken gescheiden door spitsboogarcade op zuilen met knoppenkapiteel. Overkluizing door middel van bakstenen kruisgewelven, in middenbeuk, transept en koren met bijkomende ribben opgevangen door schalken. Hoofdkoor: tribune boven sacristiedeuren.
Mobilair. Neogotische altaren, biechtstoelen, communiebank en preekstoel van 1901, door het atelier Blanchaert-Bressers (Sint-Denijs-Westrem). Deels bewaarde neogotische glasramen, o.m. iconografie m.b.t. Sint-Jozef; overige dateren van na de Tweede Wereldoorlog.

ARCHIEF KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, Archief nr. 662.
HOSTYN N., Oostendse bouwmeesters. Auguste Verraert, in De Plate, sept. 1977, p. 4-6.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Delepiere, Anne Marie, Hooft, Elise, Kerrinckx, Hans


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Jozef [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/55304 (Geraadpleegd op 08-03-2021)