Persoon

Verraert, Auguste

ID
5793
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5793

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Koninklijk Atheneum I en poortgebouw

Leon Spilliaertstraat 31 (Oostende)
* Léon Spilliaertstraat nr. 31. <italic>Koninklijk Atheneum I</italic>. Gebouwencomplex met twee goed onderscheiden delen, id est het eigenlijk atheneum aan de Léon Spilliaertstraat nr. 31 en de voormalige kostschool met aanpalende beheerderwoning aan de Rogierlaan nr. 10-12. Opgetrokken in 1882 met voorlopig onderkomen in het voormalige klooster van de Zwarte Zusters op de hoek van de K


Maria-Hendrikapark

Maria-Hendrikapark zonder nummer (Oostende)
Het Maria-Hendrikapark werd tussen 1888 en 1892 aangelegd naar ontwerp van E. Keilig op initiatief van koning Leopold II. Latere aanpassingen gebeurden onder leiding van ontwerper E. Lainé. Het park is aangelegd in een gemengde parkstijl met een algemene landschappelijke structuur waarbij de waterpartijen, het wegennet, de open grasperken en gesloten boompartijen kenmerkend zijn.


Muziekconservatorium

Romestraat 34-36 (Oostende)
Romestraat nrs. 34-36. <italic>Muziekconservatorium </italic>cf. opschrift van bas-reliëf met lier en bloemenrank boven hoofdingang; links aanpalende, voormalige directeurswoning (nr. 34). Vormt één scholencomplex met achterliggende <italic>Leopoldschool</italic> uitgevend Ieperstraat nr. 35; één bouwcampagne 1897-1899 naar plannen van lokale bouwtechnische diensten onder leiding van stads


Neogotische watertoren

Mercatorlaan 3 (Oostende)
* Mercatorlaan nr. 3. Neogotische <italic>watertoren</italic> gebouwd in 1900 naar ontwerp van stadsingenieur A. Verraert (Oostende) en uitgevoerd door aannemer H. Callebert aan de rand van het Maria-Hendrikapark. Beschermd als monument bij K.B. van 4/11/1977. Historiek.Derde watertoren van Oostende. Eerste watertoren van 12 m in het Leopoldpark; in 1895 vervangen door een metalen watert


Parochiekerk Heilig Hart

Heilig-Hartplein zonder nummer (Oostende)
Heilig Hartplein z.nr. <italic>Heilig-Hartkerk</italic>. Parochiekerk gebouwd in 1914-1928 naar ontwerp van stadsingenieur A. Verraert (Oostende) en architect G. Vandamme (Oostende). Historiek.Kerk wordt ingeplant in een weinig florissant deel van de arbeidersbuurt in het Westerkwartier. Bij de oprichting wordt een conventie afgesloten tussen de Stad en de Staat waarin gestipuleerd wordt


Parochiekerk Sint-Jozef

Alfons Pieterslaan zonder nummer (Oostende)
Alfons Pieterslaan z.nr. <italic>Parochiekerk Sint-Jozef.</italic> Parochiekerk van de eerste westelijke stadsuitbreiding volgens plan van L. Crépin van 1867. Zuidoostelijk georiënteerd neogotisch bedehuis met voorliggend plantsoen, omgeven door gevelwanden van Gent-, Antwerpen- en Filip van Maestrichtplein resp. ten noordoosten, ten zuidwesten en ten zuidoosten. Historiek.1889: bouw van


Pastorie Heilig-Hartparochie

Heilig-Hartplein 10 (Oostende)
Heilig Hartplein nr. 10. Voormalige pastorie van de Heilige Hartkerk cf. gelijkaardige bouwtrant en signatuur rechts in plint van architecten A. Verraert (Oostende) en G. Vandamme (Oostende). De pastorie wordt in 1932 gebouwd; reeds in 1944 verliest de pastorie zijn eigenlijke functie ten voordele van de woonfunctie. Neoromaans dubbelhuis met twee en een halve bouwlagen en drie onregelma


Scholengebouw

Dokter Verhaeghestraat 3, Stuiverstraat 81 (Oostende)
Dokter Verhaeghestraat nrs. 3-5, 7 en Stuiverstraat nr. 81. <italic>Stedelijke Kunstacademie en Stedelijke Basisschool H. Conscience met kleuterafdeling</italic>. Oorspronkelijk als "<italic>School nr. 6 - Westerkwartier</italic>" gebouwd naar ontwerp van stadsingenieur A. Verraert (Oostende) in gebruik genomen op 26 september 1909; toen nog volledig vrijstaand op het driehoekig perceel be


Sociale huisvesting van 1929

De Rudderstraat 64-78, Jan Diericksenstraat 1-15, Schietbaanstraat 57-66, Voorhavenlaan 125-143 (Oostende)
Bouwblok met 32 eengezinswoningen en 12 appartementen, in 1931 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij De Oostendse Haard naar ontwerp van (L.) Van Damme.


Stadsjongensschool Leopoldschool

Ieperstraat 35 (Oostende)
Ieperstraat nr. 35. Voormalige "<italic>Stadsjongensschool nr. 4</italic>" van 1898, ook z.g. "<italic>Leopoldschool</italic>". Vormt één scholencomplex met het achterliggend muziekconservatorium uitgevend in de Romestraat nr. 36. Het complex ontstaat in één bouwcampagne tussen 1897-1899 naar plannen van de lokale bouwtechnische diensten o.l.v. stadsarchitect A. Verraert (Oostende). Het


Stedelijke Basisschool Astrid - Van Imschoot

Kroonlaan 18 (Oostende)
Kroonlaan nr. 18. <italic>Stedelijke basisschool Astrid - Van Imschoot</italic>. Gebouwd in 1923-1926 vermoedelijk naar ontwerp van stadsingenieur A. Verraert (Oostende) als gratis lagere jongens- en meisjesschool nr. 7 met bewaarafdeling. De school start onder de naam van de straat, Kroonlaan. De eerste jaren wordt les gegeven in barakken gelegen op de nog hoofdzakelijk braakliggende te


Thema's

Ontwerper van

Wijk Opex