De Cafhoekhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Stene
Straat Torhoutsesteenweg
Locatie Torhoutsesteenweg 686, Oostende (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Oostende (adrescontroles: 11-10-2007 - 13-10-2007).
  • Inventarisatie Oostende (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed De Cafhoekhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Torhoutsesteenweg nr. 686. Hoeve z.g. "De Cafhoekhoeve", gelegen ten oosten van de Torhoutsesteenweg verscholen achter de rij grote nieuwe winkelcomplexen. Het jaartal "1635" op een balk wijst op een 17de-eeuwse kern; aangeduid als site op de Ferrariskaart (1771-1777) en op de Atlas der Buurtwegen (1843).
Huidige hoeve met losse bestanddelen uit de 19de eeuw en eerste kwart van de 20ste eeuw aan beide zijden van een verhard langwerpig erf. Verankerde witgekalkte baksteenbouw onder zadeldaken (Vlaamse pannen),
Ten zuidwesten, erftoegang via oprit vanaf de Torhoutsesteenweg; bakstenen pijler bij toegang tot het erf. Weiland ten noordwesten van het erf. Ten noorden van het erf, langgestrekt boerenhuis (nok loodrecht op straat) met ten westen geïncorporeerde schuur en ten oosten ongekalkte stalvleugel onder steiler dak. Erfgevel van het boerenhuis met drie traveeën + twee linkeropkamertraveeën; licht getoogde muuropeningen met vernieuwde ramen en deuren; drie kelderopeningen.
Dubbele dwarsschuur, met een heel breed westelijk deel. Eén bewaarde korfboogpoort, rechthoekige vensters en deuren. Zijpuntgevel versterkt door steunberen. Stalvleugel van zes traveeën met vernieuwde rechthoekige muuropeningen.
Ten zuiden van het erf bij elkaar aansluitend bakhuis, garage onder plat dak met nieuwe poort, en tweeledig wagenhuis (nok evenwijdig met huis). Bakhuis met rechthoekige muuropeningen, venster met bewaarde houten kruisindeling. Zijpuntgevel van wagenhuis met getoogde poorten onder strek.

DE SMEDT H., Stene, een dorp in de stad, Stene, 1978, p. 52.

Bron: Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Callaert, Gonda; Delepiere, Anne Marie; Hooft, Elise & Kerrinckx, Hans

Relaties

maakt deel uit van Torhoutsesteenweg (Stene)

Torhoutsesteenweg (Oostende)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.