Beurs van Amsterdam

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalst
Deelgemeente Aalst
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 26, Aalst (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Aalst (actualisaties: 01-05-2005 - 31-05-2005).
  • Adrescontrole Aalst (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Aalst (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Beurs van Amsterdam

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Beurs van Amsterdam

Deze bescherming is geldig sinds 27-09-1945.

Beschrijving

* Zogenaamd "Beurs van Amsterdam". Eind 14de eeuw stond hier het Vleeshuis, afgebroken in 1629. In 1630-34, oprichting van huidige ondiepe bouw op een deel van de vrijgekomen plaats. Bouwmeester: Jan du Can of Gaspar Van der Moesen. Oorspronkelijk als weeshuis gebruikt. Van 1663 tot einde 18de eeuw ingenomen door de rederijkerskamer, de Barbarakamer, de latere Catharinisten; een deel van het huis werd door de stad gebruikt als Wachthuis. Sinds begin 19de eeuw herberg zogenaamd "Vetzak" of "Borse van Amsterdam". Naderhand in het bezit van de "Eendracht: Catholieke kring - L'Union cercle catholique". Herstellingen en verbouwingen onder meer in 1683 en na de brand van 1743. De lantaarntoren, verdwenen na een brand, werd in 1908 wederopgericht. Grondige restauratie in 1949-51.

Hoekgebouw van elf traveeën en twee bouwlagen in renaissancestijl bekroond met vier barokke topgevels met in- en uitgezwenkte top. Afdekking door middel van gecombineerde zadeldaken (leien). Centrale achtzijdige lantaarntoren onder peerspits. Baksteenbouw met verwerking van zandsteen, laatst genoemde op verschillende plaatsen vervangen door simili-natuursteen (onder meer in topgevels). Galerij met rondboogarcaden op zuilen met achtzijdige sokkel; zwikken verfraaid met cartouches onder meer met jaartallen: 1630-34. Erachter aangepaste begane grond met neobarokke deuren. Beluikte kruiskozijnen gemarkeerd door doorlopende onder- en tussendorpels op de bovenverdieping. Rondboogvensters en blinde oculi in de topgevels met flankerende vleugelstukken en bekronende topstukken. Linker zijgevel van drie traveeën met rondboogarcade en kruiskozijn op de begane grond, gelijkaardige bovenvensters als voorgevel.

Volledig aangepast interieur.

  • DHANENS E., Aanwijzende fotografische inventaris van het Belgisch patrimonium voor kunst en geschiedenis, Canton Aalst, Archives centrales et laboratoires, Brussel, 1950, p. 8.

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Datum tekst: 1978

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Aalst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.