erfgoedobject

Beurs van Amsterdam

bouwkundig element
ID
60
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/60

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Beurs van Amsterdam
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd monument Beurs van Amsterdam
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Beurs van Amsterdam
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Eind 14de eeuw stond hier het Vleeshuis, afgebroken in 1629. In 1630-34, oprichting van huidige ondiepe bouw op een deel van de vrijgekomen plaats. Bouwmeester: Jan du Can of Gaspar Van der Moesen. Oorspronkelijk als weeshuis gebruikt. Van 1663 tot einde 18de eeuw ingenomen door de rederijkerskamer, de Barbarakamer, de latere Catharinisten; een deel van het huis werd door de stad gebruikt als Wachthuis. Sinds begin 19de eeuw herberg "Vetzak" of "Borse van Amsterdam". Naderhand in het bezit van de "Eendracht: Catholieke kring - L'Union cercle catholique". Herstellingen en verbouwingen onder meer in 1683 en na de brand van 1743. De lantaarntoren, verdwenen na een brand, werd in 1908 heropgericht. Grondige restauratie in 1949-51.

Hoekgebouw van elf traveeën en twee bouwlagen in renaissancestijl bekroond met vier barokke topgevels met in- en uitgezwenkte top. Afdekking door middel van gecombineerde zadeldaken (leien). Centrale achtzijdige lantaarntoren onder peerspits. Baksteenbouw met verwerking van zandsteen, laatstgenoemde op verschillende plaatsen vervangen door simili-natuursteen (onder meer in topgevels). Galerij met rondboogarcaden op zuilen met achtzijdige sokkel; zwikken verfraaid met cartouches onder meer met jaartallen: 1630-34. Erachter aangepaste begane grond met neobarokke deuren. Beluikte kruiskozijnen gemarkeerd door doorlopende onder- en tussendorpels op de bovenverdieping. Rondboogvensters en blinde oculi in de topgevels met flankerende vleugelstukken en bekronende topstukken. Linker zijgevel van drie traveeën met rondboogarcade en kruiskozijn op de begane grond, gelijkaardige bovenvensters als voorgevel.

Volledig aangepast interieur.

  • DHANENS E., Aanwijzende fotografische inventaris van het Belgisch patrimonium voor kunst en geschiedenis, Canton Aalst, Archives centrales et laboratoires, Brussel, 1950, p. 8.

Bron: D'HUYVETTER C., DE LONGIE B. & EEMAN M. met medewerking van LINTERS A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5n1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs: d'Huyvetter, Clio; de Longie, Bea; Eeman, Michèle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Beurs van Amsterdam [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/60 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.