erfgoedobject

Gekoppelde burgerhuizen in Louis-Philippestijl

bouwkundig element
ID: 6152   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6152

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel van twee volgens repeterend schema gekoppelde burgerhuizen in Louis-Philippestijl, volgens de bouwaanvraag uit 1855 opgetrokken in opdracht van G. Strohn. Deze is mogelijk te identificeren met de Duitser Julius Engelbert Guillaume Strohn (°Lennep, ca. 1822), die zich in 1846 vanuit Elberfeld te Antwerpen gevestigd had, om als 'commis négociant' te werken bij de firma Simonet & Corten. Tot het vastgoedproject behoorde nog een derde burgerhuis op het aanpalende perceel zijde Lange Nieuwstraat 143, dat vandaag verbouwd is. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden.

Met een gevelbreedte van elk drie traveeën omvatten de rijwoningen een souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevels rustten oorspronkelijk op een geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Nadrukkelijk horizontaal geleed door geprofileerde waterlijsten en cordonvormende lekdrempels, worden beide opstanden gemarkeerd door een portaalrisaliet in de linker travee. Dit laatste onderscheidt zich door een rijker stucdecor, met op de begane grond de geprofileerde deuromlijsting en een casementenfries, en in de bovenbouw sluitstenen en oren. Een gebogen pseudo-fronton en een balkon met balustrade, beide op voluut- en mascaronconsoles, onderling verbonden door colonnetten, accentueren de eerste verdieping. Verder beantwoorden de opstanden aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige vensters in geriemde omlijsting, de doorgetrokken borstweringen bewerkt met postamenten en casementen. Een klassiek hoofdgestel met gelede architraaf, casementen in de fries, en een houten kroonlijst op klossen en tandlijst vormt de gevelbeëindiging, gekornist op voluutconsoles in de rialieten. Het houten vensterschrijnwerk is bewaard; de benedenvensters werden verbouwd tot winkelramen.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1855#664; vreemdelingendossier 481#4909.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo, Manderyck, Madeleine, Plomteux, Greet, Steyaert, Rita
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gekoppelde burgerhuizen in Louis-Philippestijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6152 (Geraadpleegd op 02-06-2020)