erfgoedobject

Klooster van de clarissen

bouwkundig element
ID
6847
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6847

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historiek

Klooster van de clarissen-coletienen. Het gebouwencomplex in sobere neotraditionele stijl, omvat de kloosterkerk met gevelfront aan de Lamorinièrestraat, een L-vormige kloostervleugel rechts van de kerk op de hoek van Lamorinièrestraat en Haringrodestraat, en een U-vormig kloosterpand dat achteraan op de kerk aansluit en zich uitstrekt in de kern van het bouwblok gevormd door Lamorinièrestraat, Haringrodestraat, Maanstraat, Zonnewijzerstraat en Mechelsesteenweg. De zusterorde was hier gevestigd van 1872 tot 1972, waarna het complex een nieuwe functie kreeg als onderwijsinstelling.

Een bouwaanvraag uit 1872 heeft betrekking op de gebouwen palend aan de Lamorinièrestraat met name L-vormige kloostervleugel en daarbij aansluitend de verdwenen afsluitmuur en poort tot het voorplein van de kerk. Deze laatste werd volgens gevelstenen opgetrokken in 1873. Vermoedelijk kwam het clarissenklooster in één bouwcampagne tot stand, naar een ontwerp van Edmond Leclef. Het complex behoort daarmee tot de vroegste zelfstandige realisaties van de architect, die enkele jaren later de succesvolle praktijk van zijn vader Heliodore Leclef zou voortzetten. Met statige herenhuizen voor de hogere burgerij, drukten vader en zoon Leclef tijdens de jaren 1870 hun stempel op de Leien. Vermoedelijk actief tot zijn overlijden in 1902, evolueerde de architectuur van Edmond Leclef van een door de Lodewijk XVI-stijl geïmpregneerd neoclassicisme, in de jaren 1880 naar een kleurrijk eclecticisme met invloeden van de neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Architectuur

Kerk

Eenbeukige zaalkerk van vier traveeën onder zadeldak, inspringend ingeplant ten opzichte van de rooilijn. Bakstenen puntgevel op schouderstukken met spits klokkentorentje. Rondboogdeur in brede driehoekig afgesloten omlijsting, brede kordonlijst, geprofileerd rondboogvenster en oorspronkelijk medaillon met Heilig Hart.

Interieur: eenbeukige ruimte met Ionische pilasters, klassiek hoofdgestel en kruisribgewelven met zware gordelbogen en tussenliggende rondboogvensters. Geblokte muurvlakken en brede panelen. Doksaal op Dorische zuilen.

Klooster

L-vormige kloostervleugel met een gevelfront van twee bouwlagen en zes traveeën onder schilddak. Constructie uit baksteenbouw, de gevel geritmeerd door lisenen en registers van rechthoekige drielichten.

U-vormig kloosterpand in baksteenbouw, twee bouwlagen hoog onder schilddak. De opstanden zijn opgebouwd uit registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen op de begane grond, en kleine muuropeningen van de kloostercellen op de bovenverdieping.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 572#839.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster van de clarissen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6847 (Geraadpleegd op )