L-vormige hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bocholt
Deelgemeente Kaulille
Straat Winterdijkweg
Locatie Winterdijkweg 67, Bocholt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bocholt (adrescontroles: 12-03-2007 - 12-03-2007).
  • Inventarisatie Bocholt (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed L-vormige hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

L-vormige hoeve naar verluidt van circa 1900. Woonhuis aan straatzijde, haaks op de achtergevel het dienstgebouw. Verschillende toegevoegde, recente dienstgebouwen. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen).

Het woonhuis is een dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag. Gecementeerde plint. Dubbele muizentandfries onder de dakrand. Getoogde muuropeningen, de vensters beluikt. Zijgevels met aandak, vlechtingen en schouderstukken.

Het dienstgebouw omvat de stallen en de dwarsschuur. De muuropeningen van de stallen zijn grotendeels verbouwd; rechthoekige staldeur in houten kozijn. Getoogde deur. Rechthoekige schuurpoort onder houten latei. Zijgevel met aandak, vlechtingen, topstuk en schouderstukken.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kaulille

Kaulille (Bocholt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.