Hoeve Klein Stukkenhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bree
Deelgemeente Bree
Straat Klein Stukkenstraat
Locatie Klein Stukkenstraat 2, Bree (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Bree (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Bree (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 12-01-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Klein Stukkenhof

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De hoeve is het historische Stukkenhof (Cense Stucke hoff op de Ferrariskaart, 1771-77), in 1845 Groot Stukken, Ferme genaamd (Atlas van de Buurtwegen). Ze ressorteerde onder de gemeente en parochie Gerdingen. Ze werd in 1770 bewoond door Willem Drees. Om een onbekende reden kreeg deze hoeve later de naam Klein Stukkenhof, terwijl de naam Groot Stukkenhof naar een naburige hoeve ging, eveneens gelegen aan de Klein Stukkenstraat (nummer 3); laatstgenoemde hoeve staat op de Ferrariskaart en in de Atlas van de Buurtwegen aangeduid als een langgestrekte hoeve, die in het derde kwart van de 19de eeuw uitgroeide tot een gesloten hoeve; zij is thans volledig verbouwd.

Vlak bij het huidige Klein Stukkenhof staat op de Ferrariskaart nog een andere, belangrijke hoeve aangeduid, de Cense Potshoff, een tweeledige hoeve, die reeds in de eerste helft van de 19de eeuw verdwenen was; voor het eerst vermeld in 1696 als eigendom van A. Pots. Het Klein Stukkenhof is een gesloten hoeve, met dienstgebouw aan de overzijde van de straat. De huidige gebouwen zijn door muurankers in de zijgevel van de zuidelijke vleugel gedateerd A 1827.

Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen) gegroepeerd rondom een rechthoekige erf, geplaveid met Maaskeien, toegankelijk via een rechthoekige inrijpoort in de oostelijke zijde. Ten noorden het woonhuis, ten zuiden de dienstgebouwen met onder meer de dwarsschuur, achter aan het erf een sterk gewijzigde stalvleugel, ten oosten een dienstgebouw aansluitend bij het woonhuis. De muuropeningen van deze gebouwen werden vrijwel allemaal gewijzigd. Het woonhuis en het oostelijke dienstgebouw behielden een zijgevel met aandak, vlechtingen, topstuk en schouderstukken.

  • MAES S.F., De geschiedenis van Bree. De gemeente van de oudste tijden tot aan de Franse Revolutie, 1952, pagina 253.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bree

Bree (Bree)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.