erfgoedobject

Kasteelhoeve

bouwkundig element
ID: 72168   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72168

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Kasteelhoeve
    Deze bescherming is geldig sinds 04-02-1977

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteelhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Kasteelhoeve: omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 04-02-1977

Beschrijving

* Stationsstraat nr. 55/ Kasteeldreef. "Kasteelhoeve", beschermd als monument en onmiddellijke omgeving als landschap bij K.B. van 25/11/1976, gewijzigd bij K.B. van 4/02/1977. Hoeve, gelegen in de onmiddellijke omgeving van het kasteel van Helkijn, voor het eerst vermeld in 1627. Ze was toen in eigendom van A. Catulle en bestond uit een woonhuis, een schuur, stallen, een (duiven)toren, een bakhuis, twee nieuwe kamers en een woning voor de pachter. Als volledig omwalde hoeve aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1845). Door Serafijn Vermote getekend in 1813 met als titel "Vue prise à Helchin près du Vieux chateau devasté".

Monumentale hoeve met L-vormige opstelling. Oostelijke erfoprit gemarkeerd door twee gewitte bakstenen pijlers, bewaard bruggetje met arduinen trapje over de thans verdwenen omwalling. Woonhuis ten zuidwesten, stalvleugel ten noorden en woontoren ten oosten. Tweede erftoegang ten noordoosten gemarkeerd door bakstenen pijlers en ijzeren hek. Oud bomenbestand (voornamelijk loofbomen) aan de zijde van de Stationsstraat, daar ook fragmenten van meidoornhaag.

Boerenhuis. Langgestrekt volume van één bouwlaag, uitspringend deel van twee bouwlagen met heiligennis zonder beeld, datumsteen "1756" (naar verluidt de datum van de verbouwing) en gevelstenen met opschriften "MARIA" en "IO..." (niet leesbaar). Lijstgevels van witbeschilderde baksteen op gepikte plint. Rechthoekige muuropeningen met bewaarde rolluikkasten.

Deels bewaard interieur, o.m. enkele vloeren van roodgebakken tegels, schouwmantels van 1813 en plafonds met moerbalken.

Stalvleugel, gedateerd met wapenschild "1760". Gewit volume op gepikte plint onder pannen zadeldak.

Woontoren. Volume van gewitte verankerde baksteen op gepikte plint onder tentdak, vierkante plattegrond. Bewaarde vloeren van roodgebakken tegels en behouden balkroostering. Bewaarde nis geflankeerd door palmetten.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. W/00528.

AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, fotoarchief.

DESPRIET P., Twintig Zuidwestvlaamse hoeven, deel II, Kortrijk, 1978, p. 46-52.

WELLENS M., Serafijn Vermote, de streek van Kortrijk van 1813, 1984, Tielt, p. 52.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Spiere-Helkijn, Deelgemeenten Helkijn en Spiere, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL16, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Kasteelhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72168 (Geraadpleegd op 16-10-2019)