Hoeve Weershof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kinrooi
Deelgemeente Ophoven
Straat Bisschop Ruttenstraat
Locatie Bisschop Ruttenstraat 5-7, Kinrooi (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kinrooi (12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Kinrooi (adrescontroles, geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Weershof

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Waarschijnlijk oorspronkelijk een langgestrekte hoeve (nok loodrecht op straat), met mogelijk oudere kern opklimmend tot de 18de eeuw.

In de loop van de tweede helft van de 19de en begin 20ste eeuw uitgebreid tot een ongeveer U-vormige hoeve, de open zijde van het erf naar de straat gericht, en huidige uitzicht uit de tweede helft van de 19de en begin 20ste eeuw.

Het oudste gedeelte is de noordwestelijk vleugel met ordonnantie: stal-dwarsschuur-woonhuis. Bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen). Gecementeerde plint. Dropmotief onder de dakrand. Smeedijzeren muurankers met krullen. Getoogde muuropeningen, de vensters in de zijgevel gewijzigd, de deuren in een gecementeerde omlijsting. Getoogde stalpoort onder houten latei. Rechthoekige schuurpoort onder houten latei. Zijgevels met aandak en vlechtingen, rechts een topstuk. Stal achter aan het erf. Bakstenen gebouw van anderhalve bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen). Dropmotief onder de dakrand. Alleen de getoogde staldeur bleef behouden van de oorspronkelijk muuropeningen.

Tegenover het woonhuis een recentere stal.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Geistingen

Ophoven (Kinrooi)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.