Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kinrooi
Deelgemeente Ophoven
Straat Drietak
Locatie Drietak 64, Kinrooi (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kinrooi (12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Kinrooi (adrescontroles, geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige langgestrekte hoeve (nok schuin op de straat), uit het einde van de 19de of begin 20ste eeuw, met ordonnantie: woonhuis-stal; het gebouw werd waarschijnlijk aan de rechtse zijde ingekort, zodat de dwarsschuur verdween.

Bakstenen gebouw van één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen). Gecementeerde plint. Baksteenfries onder de dakrand. Het woonhuis is een dubbelhuis van drie traveeën. Getoogde muuropeningen, de vensters beluikt. Linkse zijgevel met aandak en vlechtingen.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Geistingen

Ophoven (Kinrooi)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.