erfgoedobject

Diggiehoeve

bouwkundig element
ID: 73759   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73759

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Diggiehoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Gesloten hoeve zogenaamd "Diggiehoeve". Voormalig landbouwbedrijf sinds 1974 omgevormd tot kinder- en gezinsboerderij uitgebaat door vzw Diggie. Gekasseid vierkant erf volledig omsloten door verankerde gewitte bakstenen bedrijfsgebouwen met zadeldaken (pannen) en blauw-witgeschilderd houtwerk. Toegankelijk via een recente aanbouw aan de straat die uitkomt op de overzolderde erftoegang ten zuidwesten van het erf tegenover het boerenhuis. Complex volgens kaartmateriaal en interieurelementen in kern minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, vergroot in het tweede kwart van de 19de eeuw en het vierde kwart van de 19de eeuw. Recente vergroting aan straatkant, aanpassing van interieur en omvorming van bedrijfsgebouwen tot educatieve ruimten.

Boerenhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) met naar het westen georiënteerde erfgevel. In kern minstens opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw, in 1836 herbouwd. Bakstenen met inscriptie "IBDV 1836" aan weerszij van erfgeveldeur, hernomen in verhoogde deel van oorspronkelijke straatpuntgevel (thans binnenmuur), verwijzend naar toenmalige eigenaar Jan Baptiste De Vos. Circa 1888 volgens kadastergegevens in noordelijke richting vergroot (bouwnaden) en met halve bouwlaag verhoogd. Gewitte lijstgevel met houten kroon- en getrapte daklijst en gepikte plint. Rechthoekige vensters met jonger houtwerk en verdwenen luiken (duimen). Centrale rechthoekige deur; vernieuwd houtwerk. Grote leefruimte na 1974 opgedeeld in twee gescheiden woonruimten. Noordzijde herbergt 18de-eeuwse elementen; ingebouwde kast van wandklok met spiegelboogversiering, centrale kamer met zogenaamd "vierdeurengeheel"; dubbele haard met hangende schouwboezem op gemetste wangen met consoles, schouwbalk afgewerkt met haardlijst.

Ten noordoosten, aan de straat en aangebouwd tegen achtergevel van boerenhuis, bakstenen bakhuis van het tweeledige type (nok parallel aan de straat); in 1997 gerestaureerd en opnieuw in gebruik genomen.

Ten noorden, dwarsschuur met in doorrit een poortconstructie van opgeklampte schoren op houten raamwerk met een als stijl herbruikte moerbalk met inscriptie "1764", volgens mondelinge bron afkomstig van boerenhuis; voorts aan straatzijde vergroot met jonger wagenhuis.

Ten zuidwesten, tot keuken omgebouwde koeienstallen met troggewelven, geflankeerd door erftoegang onder doorlopend dak.

Ten zuiden, dwarsschuur; stallen en aangebouwde loods.

  • Rijksarchief Ronse, Topografisch-historische atlas, nummer 796.
  • VAN DE MERGEL F., De Diggiehoeve en zijn bewoners vroeger, in Triverius, XV, 2, 1985, p. 23-26.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1999


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Diggiehoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73759 (Geraadpleegd op 09-08-2020)