erfgoedobject

Pachthoeve Hof te Muishole

bouwkundig element
ID
74220
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74220

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historische pachthoeve zogenaamde "Hof te Muishole", ook zogenaamd "Hof te Muushole", "Hof ten Muysenholle", hoeve "te Muysenhole". Teruggaand op het "goed te Muyshole" in 1130 door twee zusters, Berta en Helewif, geschonken aan de Gentse Sint-Pietersabdij. Volgens kaart van 1634-35 door landmeter J. de Cooman "Hof te Muyshole" weergegeven als gegroepeerde losse gebouwen ter hoogte van de huidige hoeve, namelijk aan knik van de weg naast de zuidelijke gemeentegrens en vlakbij de steenweg Oudenaarde-Geraardsbergen.

Indrukwekkend en geïsoleerd gelegen bakstenen hoevecomplex merendeels uit het derde kwart van de 18de eeuw. Dominante langgerekte bouw ruggelings aan de straat palend, omvat boerenhuis tussen toegangspoort en aansluitende stallen. Schuur met wagenhuis volgens plan van 1771 ter vervanging van oude schuur opgericht achter straatknik schuin bij de straat; hoek tussen stallen en schuur aangevuld door paardenstal. Huidige U-vormige aanleg van hoeve door toevoeging in het derde kwart van de 19de eeuw van loodrechte stalvleugel met bakhuis aan oostelijke erfzijde. Landweg, in de as van de poort met doorrit naar erf, voert noordwestwaarts richting Broekbeek. Behouden waterpoel op binnenerf tegenover boerenhuis; brede gekasseide strook voor de erfgevels.

Lang boerenhuis van negen traveeën + poorttravee, onder doorlopend zadeldak (kunstleien, nok parallel met de straat). Noordoostelijke zijtuitgevel met vlechtingen en schouderstukken op geprofileerde zandstenen consoles. Verankerde bakstenen erfgevel (op het zuidoosten) en straatgevel afgelijnd door bepleisterde hollijst onder lichte dakoverstek. Lage rondbogige erfgeveldeur in zandstenen omlijsting op imposten; halfronde deurstoep recent vervangen door terras. Gebogen rollagen ontlasten de vernieuwde vensters. Hardstenen elementen in de meer gesloten straatgevel namelijk omlijsting en latei van achterdeur en van een gebogen venstertje. In eind 20ste eeuw deels vernieuwd en aangepast interieur; één van beide afzonderlijke, overwelfde huiskelders gesupprimeerd. Behouden samengestelde balklaag waarvan moerbalken met gedicht schoorgat aan erfgevelzijde; één moerbalk met traditionele sculpturale versiering en twee ingekerfde gekruiste sleutels (verwijzend naar de Gentse Sint-Pietersabdij). Dubbele bakstenen haard in Westelijke huishelft met haardbalk op gemeenschappelijke geprofileerde hardstenen haardbalkconsoles. Brede korfbogige toegangspoort in noordoostelijke travee met hardstenen sluitsteen, aan straatzijde met imposten en geflankeerd door pilasters verbonden door gestrekte bakstenen druiplijst; doorrit onder balklaag.

Koeien- en paardenstallen in lange bakstenen vleugel onder zadeldak (pannen nok parallel aan de straat). Gedateerd 1753 op ruitvormige, verweerde gevelsteen middenin erfgevel met gesculpteerd wapens: links (drie sleutels) van de Gentse Sint-Pietersabdij en rechts (drie standaarden) van abt Filips Standaert (van 1730 tot 1759 abt van voornoemde abdij) en hun respectievelijke deels leesbare kenspreuken: "POUR BIEN" en "IN HOC SIGNO". Langsgevels afgelijnd door muurplaat met daklijstbalkjes onder houten dakzool. Erfgevel vertoont twee zolderlaadvensters, waarvan één klimmend, met leiendak. Vier steekbogige staldeuren in brede hardstenen omlijsting met neggen; kleine getraliede stalvensters in houten kozijn met luik. behouden balklaag met gewelfde pannen tussen overhoekse kinderbalken op moerbalken. Noordoostelijke staltravee recent ingelijfd bij woning.

Ten westen, langsschuur onder pannen zadeldak gebouwd volgens plan van 1771. Vernieuwde zuidelijke zijpuntgevel. Baksteenbouw met hardstenen hoekblokken aan gevelhoeken en poorten; gedrukte korfbogige schuurpoort met hardstenen sluitsteen; hardstenen omlijstingen van twee deuren en van oorspronkelijk twee vensters, nu één venster, in erfgevel. Brede doorrit met houten latei.

Ten oosten, lagere bakstenen bedrijfsvleugel met varkensstallen, onder pannen zadeldak, uit het derde kwart van de 19de eeuw. Aan de achtergevelzijde uitgebouwde oven van geïncorporeerd bakhuis.

  • Rijksarchief Gent, Sint-Pietersabdij I reeks diversen, 131 bis; kaarten en plans, nummer 498.
  • AP, Het Hof te Muizenhole in Deftinge, in Triverius, XXX, 3, 2000, p. 33-42; XXX, 4, 2000, p. 62.-69.
  • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, Zesde reeks -Arrondissement Oudenaarde, Eerste deel, Gent, 1903, p. 2-8.
  • KERCKHAERT N., Oude Oostvlaamse hoeven, Gent, 1988, p. 323-324.
  • Lierde vroeger, de dorpen waarin wij kinderen waren, Projectgroep Cultuur Lierde, 1992, p. 15.

Bron: BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2000: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pachthoeve Hof te Muishole [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/74220 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.