erfgoedobject

Winkel-herberg-logement in 't Schippershuis

bouwkundig element
ID: 75570   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75570

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige winkel-herberg-logement, gelegen aan het kanaal Bocholt-Herentals, nabij Sas IV. Halfvrijstaand breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nokrichting schuin ten opzichte van de straat, mechanische pannen) met nieuwe dakkapel, gebouwd circa 1913.

De naar het kanaal georiënteerde achtergevel is uitgewerkt als hoofdgevel met op de hoek een uitgespaarde inkomtravee. Bakstenen lijstgevel met gecementeerde plint; verwerking van gesinterde steen voor muurbanden, boogstenen en fries. Verankerde oostelijke zijgevel. De oorspronkelijke indeling is nog duidelijk afleesbaar: breed venstertravee van de winkel links en herberg rechts; heden volledig ingericht als woning. Segmentbogige muuropeningen met bewaard houtwerk; arduinen lekdrempels. Twee knotlinden. Circa 1947 links een woning tegenaan gebouwd. Voor Sas IV, zie inleiding Witgoor.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Dessel, schetsen 1913/25, 1947/23.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Arendonk, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N6, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2004


Relaties

  • Is deel van
    Witgoor
    Dessel (Dessel)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Winkel-herberg-logement in 't Schippershuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/75570 (Geraadpleegd op 15-10-2019)