erfgoedobject

Gemeenteschool

bouwkundig element
ID
76296
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76296

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gemeenteschool
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

“’t Ezelsoortje” gemeentelijke basisschool, gebouwd als gemeentelijke meisjesschool, naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny van 1872. Ingebruikneming in 1875 en na de schoolstrijd voornamelijk jongensschool.

Typisch schoolgebouw in een verzorgde decoratieve baksteenarchitectuur op gecementeerde plint, van zeven traveeën onder pannen zadeldak. Rechter zijpuntgevel met getrapte daklijst, linker zijgevel vernieuwd. Straatgevel geritmeerd door pilasters met hardstenen dekplaat en getoogde spaarvelden onder hardstenen waterlijst. Brede getoogde vensters met nieuw houtwerk. Aflijnende overhoekse muizentand onder de overstekende houten kroonlijst.

  • DIERICKX C., Architect Edmond De Perre-Montigny en zijn bouwwerken in groot-Assenede, in De Twee Ambachten, XII, 2, oktober 2004, p. 8-39.

Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeenteschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/76296 (Geraadpleegd op )